Thứ ba,  26/01/2021

Xem xét dự thảo đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

LSO-Chiều nay (5/1), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030”.

Tại cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và đơn vị tư vấn Viện Bảo tồn di tích – Bộ VHTTDL đã trình bày tóm tắt dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, dự thảo đề án gồm 5 phần chính: tổng quan về tỉnh Lạng Sơn; kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh; thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn; định hướng, đề xuất nội dung và các giải pháp tôn tạo giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; cơ cấu đầu tư, kinh phí và tổ chức thực hiện.

Mục tiêu của đề án là ngăn chặn tình trạng xuống cấp của hệ thống di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, loại trừ các nguy cơ làm hư hại, mất mát, biến dạng di tích. Đồng thời, đưa ra một chiến lược toàn diện bảo vệ lâu dài, bảo tồn và phát huy các giá trị đã được tích lũy qua các giai đoạn lịch sử ở các di tích trong mối quan hệ với cuộc sống đương đại, văn hóa, xã hội, kinh tế của địa phương, góp phần phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền lịch sử cách mạng, phát triển kinh tế du lịch của địa phương.

Cuộc họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tập trung vào một số nội dung chính như: căn cứ pháp lý của đề án cần cập nhật các văn bản mới; mục tiêu cụ thể của đề án cần bổ sung một số số liệu cụ thể; cập nhật thông tin mới về đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh và địa danh các đơn vị hành chính đã sáp nhập; bổ sung một số giải pháp cụ thể trong công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích, giải pháp về tuyên truyền và hợp tác quốc tế…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Sở VHTTDL và đơn vị tư vấn trong việc xây dựng đề án.

Đồng chí yêu cầu: Sở VHTTDL và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu. Trên cơ sở đó, chỉnh sửa lại kết cấu nội dung đề án thật ngắn gọn, rõ ràng; rà soát, bổ sung, cập nhật các văn bản mới, các số liệu di tích, địa danh trên địa bàn tỉnh vào đề án. Mục tiêu của đề án cần cụ thể hơn và phân kỳ theo từng giai đoạn. Trong đó, mỗi mục tiêu phải song hành với từng nhiệm vụ, từ đó đề ra các nhóm giải pháp hợp lý, khoa học.

Đề án phải phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng sở, ngành theo đúng chức năng nhiệm vụ. Sở VHTTDL tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo đề án trình UBND tỉnh trước ngày 15/1/2021.

TUYẾT MAI