Thứ sáu,  22/01/2021

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

LSO-Sáng nay (8/1), Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện UBND các huyện, thành phố…

Trong năm 2020, công tác dân tộc và chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cùng với sự cố gắng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thành tích chung về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Kết quả, năm 2020, đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình 135 đã khởi công mới được 112 công trình, chuyển tiếp, trả nợ được 239 công trình, duy tu, bảo dưỡng 77 công trình… với tổng kinh phí trên 176 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ 157 dự án với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 7,89% (giảm 3% so với năm 2019)…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận về kết quả thực hiện công tác dân tộc tại địa bàn các huyện, thành phố. Đồng thời đề xuất một số giải pháp triển khai tốt hơn công tác dân tộc năm 2021 như: đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về quyền lợi và nghĩa vụ công dân; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư để đáp ứng yêu cầu mục tiêu giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số…


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong năm 2020.

Đồng chí yêu cầu: Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền và cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, đơn vị; tập trung cao độ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; khắc phục ngay tình trạng triển khai chậm, giải ngân chậm các nguồn vốn.

Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác định canh định cư, ổn định dân cư khu vực biên giới, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm phát triển sản xuất, sinh sống ổn định lâu dài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; đảm bảo các chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số được đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.


Đ
ồng chí Trưởng Ban Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân
có nhiều thành tích trong công tác dân tộc năm 2020

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc năm 2020.

HUY ANH