Thứ năm,  04/03/2021

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh đặc biệt về các kỳ Đại hội Đảng lần thứ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
Theo VOV