Thứ tư, 19/09/2018

Họp bàn nâng cao chỉ số PAPI

LSO-Chiều nay (17/5), Sở Nội vụ Lạng Sơn chủ trì tổ chức họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018. Dự họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số sở, ngành, các cơ quan báo chí tỉnh cùng đại diện UBND các huyện: Cao Lộc, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn (đơn vị trong dự án PAPI).


Toàn cảnh cuộc họp

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là bộ chỉ số đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị của hệ thống hành chính nhà nước dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Năm 2016, 2017, chỉ số PAPI của tỉnh Lạng Sơn đều nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất (2016 xếp thứ 51/63 tỉnh, thành; năm 2017 xếp thứ 52/63 tỉnh, thành).

Cuộc họp đã đi sâu phân tích nguyên nhân chỉ số PAPI của tỉnh bị đánh giá thấp và bàn các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI năm 2018 và những năm tiếp theo. Hầu hết các ý kiến cho rằng cần tập trung đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết đến công dân về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và các quy định về pháp luật có liên quan. Một số giải pháp khác được đưa ra là cần nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư tư cộng đồng; việc xây dựng bộ tài liệu và nội dung tuyên truyền liên quan đến các kiến thức trong 6 nội dung chỉ số PAPI cần đúng trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu đối với người dân; muốn thực hiện được những giải pháp trên và chỉ số PAPI của tỉnh được nâng lên cần có sự quyết tâm, vào cuộc, sát sao của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở.

MINH ĐỨC