Thứ tư, 26/06/2019
Bảo tàng tỉnh:

Nơi lưu giữ giá trị di sản văn hóa, lịch sử

LSO-Trong những năm qua, công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của tỉnh Lạng Sơn luôn được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân quan tâm sâu sắc. Trong đó có sự đóng góp, nỗ lực rất tích cực của Bảo tàng tỉnh với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, tháng 8/2017, Bảo tàng tỉnh đã được công nhận là bảo tàng hạng II trong hệ thống bảo tàng cả nước.


Học sinh tham quan triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Bà Hà Thị Lư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2018 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn (24/6/1993 – 24/6/2018), nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm đưa các tư liệu, hiện vật về bảo tàng để lưu giữ, bảo quản và trưng bày tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh đã có thư ngỏ về việc phát động đợt hiến tặng tư liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa địa phương cho Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, thư ngỏ phát động hiến tặng tới Hội sưu tầm cổ vật; các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cá nhân; các nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh tham gia hiến tặng các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh hoặc trao đổi cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho đơn vị được sưu tầm, tiếp nhận các tư liệu, tài liệu, hiện vật theo cách thức phù hợp để bổ sung thêm tư liệu, hiện vật gốc cho bảo tàng.

Thời gian tiếp nhận hiến tặng hiện vật hoặc trao đổi thông tin trong đợt phát động này từ ngày 10/5/2018 đến hết ngày 20/6/2018. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hiến tặng tư liệu, hiện vật có giá trị, Bảo tàng tỉnh sẽ tham mưu trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Di sản văn hóa nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo tàng Lạng Sơn.

Được biết, nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh cũng đã có kế hoạch để tổ chức  trưng bày triển lãm lưu động tại huyện Bắc Sơn nhằm tuyên truyền, quảng bá về văn hóa – lịch sử của tỉnh Lạng Sơn một cách sâu rộng hơn nữa, đẩy mạnh hoạt động “đưa bảo tàng đến với công chúng”.

Theo thống kê, hiện nay số lượng hiện vật, tư liệu Bảo tàng tỉnh đang lưu trữ và có đủ điều kiện trưng bày là trên 14.025 hiện vật; hiện vật đang chờ phân loại, lập hồ sơ khoa học: 2.800 hiện vật; hiện vật tham khảo: 59.230 hiện vật…

Bà Hà Thị Lư cho biết thêm: Ngoài đợt phát động hiến tặng cao điểm này, Bảo tàng tỉnh mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm, phối hợp, tham gia hiến tặng, cung cấp thông tin của các quý cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để công tác trên đạt nhiều kết quả.

Các hiện vật, tư liệu mà Bảo tàng tỉnh mong muốn được sưu tầm, tiếp nhận gồm hiện vật khảo cổ, cổ vật; hiện vật, hình ảnh tư liệu, tài liệu gắn với những thành tích về chiến đấu, lao động sản xuất; ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc với tỉnh, các ngành, các địa phương trong tỉnh qua các thời kỳ lịch sử; hiện vật dân tộc học của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn như: trang phục, trang sức, trò chơi dân gian, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, đồ hành lễ của các dân tộc; ảnh tư liệu và các hiện vật thời kỳ bao cấp, hiện vật thời kỳ đổi mới…

Để Bảo tàng tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của địa phương; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống và đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập cho mọi tầng lớp nhân dân, du khách gần xa rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, nhất là trong công tác sưu tầm, bổ sung thêm tư liệu, hiện vật gốc. Có như vậy, việc xây dựng, bổ sung hệ thống trưng bày, giới thiệu phục vụ công chúng mới ngày càng đầy đủ và đa dạng hơn.

Mọi thông tin chi tiết về đợt hiến tặng tư liệu, hiện vật, xin liên hệ với Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn: Số 2, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

(Hoặc liên hệ với đồng chí Nông Đức Kiên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh, điện thoại 0914.994771; đồng chí Nguyễn Gia Quyền, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh, điện thoại 0949.083117)

HOÀNG THỊNH