Thứ tư, 26/06/2019

Triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

LSO-Sáng nay (18/5), Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn của Ngân hàng Thế giới năm 2018. Dự hội nghị có 89 đại biểu đến từ các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, 8 huyện và 15 xã liên quan triển khai chương trình.


Các đại biểu dự hội nghị

Chương trình hướng đến 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ giai đoạn 2016 – 2020, gồm 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá. Đối với Lạng Sơn, mục tiêu cụ thể của chương trình đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 25 xã được công nhận “vệ sinh toàn xã”, gồm 22.670 hộ với 101.498 người được hưởng lợi; 3.650 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được cải tạo, xây mới; 56 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế xã được xây mới hoặc cải tạo với tổng nguồn vốn của 3 hợp phần là 10.287.120 USD. Riêng trong năm 2018, phấn đấu 8 xã thuộc các huyện: Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn đạt vệ sinh toàn xã; hỗ trợ 470 hộ xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh và cải tạo, xây mới 15 công trình nước, nhà tiêu Trạm y tế…. với tổng vốn đầu tư 1.070 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận kế hoạch thực hiện các hợp phần, nhất là kế hoạch thực hiện đầu tư xây mới, cải tạo công trình nước và vệ sinh trạm y tế xã; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn huyện và xã triển khai, thực hiện các hoạt động của chương trình. Trong thời gian tới, Sở Y tế chủ trì tập huấn, tổ chức các kênh truyền thông, điều tra, hỗ trợ, giám sát, kiểm đếm, kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nguồn nước. Trước mắt, các xã trong chương trình khẩn trương lựa chọn các hộ gia đình được hỗ trợ, tổ chức truyền thông; phối hợp kiểm tra, giám sát kỹ thuật, nghiệm thu các công trình đã được xây dựng và sửa chữa.

MAI VĂN HOA