Thứ hai, 15/10/2018

Tiến tới cấp thẻ bảo hiểm y tế trong một ngày

Ngày 30-5, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, hiện nay, đã có 81,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm 86,6% số dân. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin thời gian qua đã giúp rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT từ bảy ngày xuống còn năm ngày.

Trường hợp cấp lại, đổi thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin thì thời gian cấp không quá hai ngày. Hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ cho phép xác định thời điểm thẻ BHYT có giá trị, thời điểm người tham gia BHYT đủ năm năm liên tục.

Hiện nay, thẻ BHYT không ghi thời hạn sử dụng mà chỉ ghi thời điểm có giá trị sử dụng, do đó, để biết thời hạn sử dụng của thẻ, người tham gia BHYT có thể tra cứu thông tin trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam theo mã số bảo hiểm xã hội ghi trên thẻ BHYT. BHXH Việt Nam cũng đã hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu tự động giá trị sử dụng thẻ BHYT. Các cơ sở khám, chữa bệnh có thể sử dụng phối hợp phần mềm đón tiếp người bệnh nhằm giảm thời gian kiểm tra thông tin thẻ BHYT của người bệnh.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, BHYT từ 1-1-2019, thời gian cấp thẻ BHYT tiếp tục được rút ngắn, cấp trong ngày, nếu thay đổi thông tin thì không quá ba ngày.

Theo Nhandan