Thứ ba, 25/09/2018

Lộc Bình: Sắp xếp hợp lý quy mô thôn, khối phố

LSO- Lộc Bình là huyện có số đơn vị hành chính cấp xã và số thôn, khối phố nhiều nhất toàn tỉnh. Để tinh gọn hơn, huyện đã và đang có những bước sắp xếp một cách hợp lý, đúng quy trình việc hợp nhất các thôn, khối phố ít hộ dân tiến tới sáp nhập các xã ít thôn.

  Giảm các thôn, khu phố ít hộ dân

Lộc Bình có 27 xã, 2 thị trấn với 286 thôn, khối phố. Trong đó có 1 xã (Xuân Lễ) có 3 thôn; 118 thôn dưới 50 hộ, 6 khối phố dưới 100 hộ. Các thôn ít hộ nhất có thể kể tên như Pia Lài 11 hộ, Khuổi Han (xã Ái Quốc) 13 hộ dân; Bản Pét (xã Xuân Dương) 12 hộ; Pò Lải (xã Lục Thôn) có 14 hộ; Phiêng Phấy (xã Đồng Bục) có 16 hộ…

Thực tế trên làm cho việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đầu tư cơ sở hạ tầng, huy động nguồn lực xã hội hóa… trở nên khó khăn, dàn trải, manh mún. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở và ở thôn, khối phố cũng không tập trung. Ông Chu Văn Lợi, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình cho rằng: Để tồn tại các thôn, khối phố quy mô ít hộ dân như trên thì thừa ra khoảng 660 người hoạt động không chuyên trách. Theo tính toán, mỗi năm nhà nước sẽ phải chi trả gần 3,9 tỷ đồng tiền phụ cấp cho số người trên. Do đó, việc hợp nhất các thôn, khối phố là cần thiết để đảm bảo khắc phục được những hạn chế nêu trên. Sáp nhập sẽ tăng cường số lượng dân số; tăng số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở các thôn, khối phố ít hộ dân.

Người dân thôn Khòn Quắc, xã Đồng Bục (thôn được đề xuất sáp nhập với Phiêng Phấy trong năm 2018) trồng rau màu vụ hè thu

Để việc làm này đúng quy định, huyện đã căn cứ vào tình hình thực tiễn và áp dụng chặt chẽ quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Huyện lựa chọn sáp nhập các thôn, khối phố ít hộ dân; có địa lý liền kề; có sự tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán, nếp sống sinh hoạt của nhân dân; có hội hiếu và cơ sở vật chất (đường giao thông, nhà văn hóa) chung…

Lộc Bình đưa ra lộ trình sáp nhập thôn, khối phố theo 3 giai đoạn: 2018 – 2020, 2020 – 2025, 2025 – 2030. Trong giai đoạn 2018 – 2020 sẽ sáp nhập 100% số thôn dưới 50 hộ, khối phố dưới 100 hộ (112 thôn, 6 khối phố). Ngay trong năm 2018 sẽ sáp nhập 57 thôn, khối phố (53 thôn, 4 khối phố) thành 25 thôn, 2 khối phố.

  Cử tri nhất trí, nhân dân đồng thuận

Ông Lương Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Để nhận được sự đồng thuận của nhân dân về việc sáp nhập thôn, khối phố, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; áp dụng phương châm “dân biết, dân bàn, dân nhất trí”. Từ đầu năm nay, các cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan đã tích cực tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của việc sáp nhập thôn, khối phố. Việc tuyên truyền được diễn ra bằng nhiều hình thức như: hội nghị cấp huyện, ở cấp xã và họp thôn đồng thời tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng ở huyện…

Để dân được biết, được bàn, được quyết định, các xã, thôn nằm trong kế hoạch sáp nhập của năm nay đã tổ chức lập danh sách cử tri, trưng cầu ý kiến cử tri bằng cách bỏ phiếu đối với 27 đề án sáp nhập. Đến thời điểm này, 18/27 đề án đã nhận được từ 70% – 100% phiếu ý kiến nhất trí của cử tri; 9 đề án còn lại sẽ tiếp tục được lấy ý kiến xong trước ngày 10/6. Ông Lương Văn Trung, cử tri thôn Phá Lạn, xã Đông Quan bày tỏ: “Thôn tôi có gần 30 nóc nhà, thôn Nà Toàn ngay cạnh có 17 hộ nên việc sáp nhập lại là hợp lý. Chúng tôi mong muốn thôn mới sau khi ghép lại thì người dân sẽ đoàn kết hơn, thôn phát triển đi lên hơn”.

Theo lãnh đạo UBND huyện, sự đồng thuận của cử tri và nhân dân chính là thành công bước đầu trong lộ trình hợp nhất các thôn, khối phố. Việc sáp nhập các thôn, khối phố thành công cũng là tiền đề để huyện xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trong tương lai. Huyện sẽ tích cực triển khai thêm nhiều nội dung quan trọng khác để đạt mục tiêu từ nay đến năm 2030, cơ cấu thôn, khối phố và hành chính cấp xã được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cao.

MINH ĐỨC