Thứ năm, 20/09/2018

Tạo sân chơi khuyến khích các hoạt động thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật

Dù mới được thành lập cách đây hơn 5 năm, song Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam đã không ngừng củng cố về cơ cấu, tổ chức; khẳng định được vị trí là chức xã hội – nghề nghiệp trong tập hợp các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế,… thực hiện các hoạt động, sản phẩm thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật.

Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động trình Đại hội II nhiệm kỳ 2018-2023 (diễn ra vào ngày 8/6) của Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, được thành lập theo Quyết định của Bộ Nội vụ ngày 14/12/2012, Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam đã bắt tay ngay và triển khai thực hiện các nhiệm vụ; không ngừng củng cố về cơ cấu, tổ chức; khẳng định được vai trò, vị trí là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam; tập hợp đoàn kết, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân giàu tâm huyết với sự nghiệp phát triển nền nghệ thuật thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam; kế thừa và phát huy truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộc và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nhân loại về thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật nhằm tạo ra những sản phẩm có tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao, mang lại giá trị kinh tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Trải qua 5 năm hoạt động, Hiệp hội đã có hơn 27 đơn vị hoạt động rộng khắp trên cả nước gồm các viện nghiên cứu và ứng dụng, các trung tâm, các câu lạc bộ…  Các đơn vị của Hội đã thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các ngành nghề trong và ngoài nước. Liên kết, hợp tác trao đổi kinh nghiệm thông qua việc tổ chức hội thảo và hội chợ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiệp hội đã trở thành thành viên của Hiệp hội Thiết kế Châu Á – Thái Bình Dương.

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội II (2018-2023), Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục kiện toàn về cơ cấu tổ chức; xây dựng Hiệp hội thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là chức xã hội – nghề nghiệp trong tập hợp nghệ sĩ, nghệ nhân, các nhà thiết kế,… thực hiện các hoạt động, sản phẩm thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò tư vấn, tham mưu đối với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực chuyên môn về thiết kế mẫu, sáng tạo mỹ thuật, góp phần tạo nên những mẫu mã sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng đẹp, hấp dẫn, có tính mỹ thuật cao. Cùng với đó là thúc đẩy các hoạt động liên thông, liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng đối với các sản phẩm thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế chuyên ngành. Làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên…

Theo Chinhphu