Thứ ba, 18/09/2018

Đồng bộ các giải pháp lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

LSO- Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, của các cấp, ngành và nhân dân. Qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.644 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, hài cốt của các anh hùng liệt sĩ đã có nhiều người được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn quốc, có nhiều người đã biết danh tính, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa rõ danh tính; còn nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn nằm rải rác đâu đó trên mọi miền của Tổ quốc.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Cao Lộc

Trung tá Nguyễn Đình Hòa, Trưởng Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Thực hiện Thông tư 214/2013/TT-BQP ngày 7/12/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; hướng dẫn 1914/HD-VP Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia 1237 về rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; cung cấp thông tin; xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, cơ quan Thường trực BCĐ đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan và thân nhân gia đình liệt sĩ tiến hành rà soát, xác minh, kết luận tổng số liệt sĩ của cơ quan đơn vị quản lý là 1.233 liệt sĩ của 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua rà soát số lượng hài cốt liệt sĩ đã được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang của gia đình là 777; số liệt sĩ chưa được quy tập là 456; đồng thời cũng tiếp nhận danh sách liệt sĩ là con em tỉnh Lạng Sơn do các đơn vị gửi về là 1.563 liệt sĩ; 1.038 liệt sĩ của các đơn vị chiến đấu và hy sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…; trong đó có nhiều liệt sĩ chưa biết được nơi chôn cất. Vì vậy, công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một nội dung trong Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Để làm tốt công tác này, BCĐ 1237 tỉnh đã triển khai các giải pháp đồng bộ về lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong đó có công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, công tác tập huấn, tuyên truyền đã được đẩy mạnh tổ chức thực hiện. Căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, BCĐ 1237 tỉnh đã tham gia hội nghị tập huấn do BCĐ 1237 quốc gia tổ chức bảo đảm thành phần, làm tốt công tác chuẩn bị như: xây dựng và ban hành Kế hoạch số 56/KH-BCH, ngày 19/4/2018 về tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh, giao cho đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 1237 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tập huấn. Bộ CHQS tỉnh ban hành Auyết định số 669/QĐ-BCH, ngày 2/5/2018 về thành lập Ban Tổ chức do đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị, thành viên BCĐ 1237 tỉnh làm trưởng ban; đồng chí Phó Tham mưu trưởng, thành viên BCĐ 1237 tỉnh làm phó trưởng ban. Tổ giáo viên gồm các đồng chí Trưởng ban, Trợ lý Chính sách, Trưởng ban Tác huấn, nhân viên bản đồ/ Ban Tác huấn làm báo cáo viên, trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn các nội dung tập huấn. Các đồng chí báo cáo viên đã làm tốt công tác soạn thảo, thục luyện giáo án và được Ban Tổ chức tập huấn phê duyệt giáo án theo quy định nhằm hướng dẫn, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp (tỉnh, huyện, xã). Kết quả tập huấn cấp xã, có 6.235/6.318 đại biểu dự tập huấn, đạt 98,6%.

Đại tá Nguyễn Tiến Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị, thành viên BCĐ 1237 tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các lớp tập huấn của tỉnh cho biết: Thông qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân trong thực hiện Đề án 1237 về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và cung cấp thông tin phục vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ…

Với những giải pháp được triển khai đồng bộ, thống nhất và được sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng rằng công tác lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ đạt hiệu quả.

NGUYỄN ĐỨC THỰC (Bộ CHQS tỉnh)