Chủ nhật, 19/05/2019

Giao ban công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (5/7), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ được các cơ quan báo chí quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội. Các chương trình, chuyên trang, số chuyên đề của các cơ quan báo chí địa phương đều đảm bảo tính định hướng tư tưởng, chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Các cơ quan báo chí trung ương thường trú và phóng viên thường trú tại Lạng Sơn đưa tin về tình hình kinh tế – xã hội… trên địa bàn tỉnh kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Công tác xuất bản, in và phát hành cơ bản đáp ứng yêu cầu của thị trường. Quá trình hoạt động in đều thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh những ưu điểm, các cơ quan báo chí vẫn còn những hạn chế như: thực hiện việc tiếp, phát sóng các chương trình hằng ngày của Đài PTTH tỉnh chưa thống nhất, một số còn chậm khung giờ phát sóng, lời và hình không thống nhất, thứ tự phát sóng còn nhiều bất cập; một số bài viết và bố cục ảnh trên báo in Báo Lạng Sơn chưa hài hoà…. Đối với công tác xuất bản, in, phát hành, một số cơ sở in còn phát triển tự phát, trình độ tổ chức sản xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh và khả năng mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh còn yếu…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm, các cơ quan cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại hội nghị. Trong đó tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục trên báo, đài, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, đưa tin của các cơ quan thường trú báo chí trung ương tại địa phương; luôn nhạy bén về chính trị, kịp thời nắm và cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, chú trọng tuyên truyền, có nhiều bài viết phản bác lại các thông tin xấu, độc; các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ triển khai thực hiện tốt các nghị quyết số: 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; quan tâm nâng cao tính chuyên nghiệp các hoạt động văn hóa, văn nghệ; chú ý bảo tồn các hoạt động văn hóa phi vật thể; chú trọng xây dựng chiến lược phát triển báo chí tỉnh nhà, thực hiện tốt công tác quản lý báo chí hoạt động theo đúng quy định của pháp luật…

PHÙNG KHIÊM