Thứ tư, 26/06/2019

Khen thưởng 21 tập thể, 20 cá nhân thực hiện tốt công tác y tế, bảo hiểm y tế trường học

LSO-Sáng nay (17/8), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế, bảo hiểm y tế (BHYT trường học năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.


Lãnh đạo BHXH tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh
cho các tập thể làm tốt công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, ngành y tế, GD&ĐT đã nỗ lực triển khai các hoạt động y tế trường học (YTTH), cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra. Công tác YTTH đi vào nề nếp, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh, sinh viên (HSSV). Hầu hết các nhà trường đã bố trí phòng y tế, trang thiết bị cho phòng YTTH và có đủ hồ sơ theo quy định. Công tác phối hợp lồng ghép triển khai các chương trình YTTH đạt hiệu quả tương đối tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; số lượng HSSV tham gia BHYT tăng hơn so với năm học trước. Cụ thể có 36.285  HSSV đã tham gia BHYT theo đơn vị trường học, đạt 96,17% so với số HSSV phải tham gia và tăng 6% so với năm học trước; tổng số HSSV được cấp thẻ BHYT là 135.460 HSSV, bằng 98,95% so với tổng số HSSV và tăng 3% so với năm học 2016-2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm nguyên nhân một số huyện có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt thấp; khó khăn của một số trường chưa lập hồ sơ thanh toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực trạng đội ngũ nhân viên YTTH chuyên trách còn thiếu, năng lực chuyên môn của nhân viên YTTH còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; trang thiết bị phục vụ cho công tác YTTH ở nhiều trường còn thiếu; …

Năm học 2018-2019, 3 ngành: BHXH, GD&ĐT và y tế tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cung cấp đầy đủ tài liệu về chính sách BHYT; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT, phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% số HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân; 100% trường học đủ điều kiện trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định…

Nhân dịp này, Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen cho 21 tập thể, 20 cá nhân ngoài ngành do thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018.

THANH HUYỀN