Thứ hai, 25/03/2019

Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp: Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm

LSO- Tiến tới Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, từ đầu năm 2018, Hội NNCĐDC tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở tiến hành đại hội. Hiện nay, cấp cơ sở xã, phường đã tổ chức đại hội xong, cấp huyện đang tiếp tục triển khai tổ chức đại hội.

Hội NNCĐDC huyện Văn Lãng được Tỉnh hội chọn tổ chức đại hội điểm đầu tháng 8/2018. Ngay sau đại hội, Tỉnh hội đã tổ chức gặp mặt các lãnh đạo huyện hội, thành hội rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo đại hội cấp huyện trong thời gian tới diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong quá trình chuẩn bị, Hội NNCĐDC huyện Văn Lãng chỉ đạo thành lập các tiểu ban phục vụ; xây dựng chương trình, nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Huyện hội, thành viên các tiểu ban và nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên của Thường trực Tỉnh hội, Phòng Nội vụ huyện và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện. Qua đó, đại hội đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình từ nội dung các báo cáo, công tác nhân sự, trang trí, khánh tiết, xây dựng kịch bản, các bước tiến hành. Quá trình điều hành đại hội, bầu ban chấp hành và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đều được thực hiện nghiêm túc.

Các đại biểu tham dự đại hội Hội NNCĐDC huyện Văn Lãng, lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Hà Văn Thanh, Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh cho biết: Huyện hội Văn Lãng tổ chức đại hội, về cơ bản các bước quy trình tổ chức được thực hiện bài bản. Tuy nhiên, trong phiên trù bị, Ban chấp hành khóa I của Huyện hội Văn Lãng điều hành thực hiện nhiệm vụ chưa theo kịch bản nên còn gặp lúng túng; không thông qua quy chế, chương trình đại hội… Do vậy, qua buổi gặp mặt rút kinh nghiệm, Tỉnh hội đã xây dựng chương trình mẫu của đại hội cấp huyện, thành phố để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh.

Đại hội điểm là cơ sở quan trọng để các huyện hội, thành hội trên địa bàn tỉnh tổ chức đại hội trong quý III năm 2018 và hướng tới Đại hội Hội NNCĐDC tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong quý IV năm 2018.

Ông Hứa Văn Tỉnh, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cao Lộc cho biết: Qua dự đại hội điểm và gặp mặt rút kinh nghiệm, Hội NNCĐDC huyện Cao Lộc đã và đang hoàn thành các văn kiện đại hội, công tác nhân sự và thành lập các tiểu ban để triển khai công việc của đại hội như: tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền để đại hội thành công tốt đẹp.

Ông Hà Văn Thanh cho biết thêm: Đại hội điểm được tổ chức tại Văn Lãng đã rút ra được những kinh nghiệm cho các huyện, thành hội như: công tác chuẩn bị báo cáo chính trị phải sát với thực tế địa phương, phù hợp với xu thế và định hướng phát triển của tỉnh, huyện, có mục tiêu phấn đấu và đề ra các giải pháp, các đề án cụ thể trên cơ sở lợi thế của địa phương để thực hiện. Báo cáo kiểm điểm cần sâu sắc, làm rõ tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục để đại hội nắm rõ và nhận được sự đồng tình của hội viên. Công tác nhân sự cần chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, công tâm, khách quan, cán bộ được chọn có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, uy tín, có tâm, đồng thời phải đảm bảo có cơ cấu hợp lý nhưng không được hạ tiêu chuẩn… Với những kinh nghiệm trên, hy vọng các huyện hội, thành hội sẽ chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, điều kiện để thực hiện đại hội Hội NNCĐDC cấp cơ sở lần thứ II diễn ra thành công.

ĐĂNG THÙY