Thứ sáu,  28/02/2020

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động

(LSO) – Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 43 nghìn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn. Họ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà còn là thành viên, trụ cột của các gia đình. Chính vì vậy, thời gian qua, các cấp công đoàn luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) cho CNVCLĐ.

Hằng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, tuyên truyền giáo dục, phòng, chống TNXH trong CNVCLĐ. Theo đó, 100% LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức triển khai ký cam kết về phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, ma túy tại đơn vị. Công tác tuyên truyền được đa dạng hoá bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi phát cho cho CNVNLĐ. Từ năm 2017 đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được hơn 3.000 lớp tập huấn có lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống TNXH cho trên 120.000 lượt CNVCLĐ, cấp phát gần 2 nghìn tờ rơi.

Cán bộ Ban Nữ công, LĐLĐ tỉnh nghiên cứu tài liệu, trao đổi kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội

Để nội dung tuyên truyền phòng, chống TNXH đạt hiệu quả, LĐLĐ đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép thường xuyên, sâu rộng trong các hội nghị. Đặc biệt tập trung vào các đợt cao điểm như: trong “Tháng Công nhân” và “Tháng An toàn vệ sinh lao động”; Ngày Thế giới phòng, chống ma tuý (26/6); Ngày Thế giới Phòng, chống mua bán người (30/7)… Qua đó, nhằm xây dựng môi trường làm việc cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, không TNXH. Ông Hà Văn Huân, Chủ tịch  LĐLĐ huyện Cao Lộc cho biết: Cao Lộc vừa tiếp giáp thành phố Lạng Sơn, vừa có đường biên giới với các cửa khẩu tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNXH. Do đó, LĐLĐ huyện đã tăng cường chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống TNXH. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2018, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức được 271 buổi tuyên truyền với hơn 11.740 lượt đoàn viên, người lao động tham gia.

Đa phần lao động của doanh nghiệp trong độ tuổi từ 18 – 30 tuổi, nếu không được trang bị kiến thức và kỹ năng sống sẽ dễ bị lôi kéo vào các TNXH, đặc biệt ma túy và mại dâm. Nhằm phát hiện kịp thời và có biện pháp tránh lây nhiễm, lan truyền HIV/AIDS, các công đoàn cơ sở, đặc biệt các doanh nghiệp đều tổ chức khám bệnh định kỳ cho CNVCLĐ và trong đó có xét nghiệm máu. Anh Hoàng Trung Tâm, đoàn viên Công đoàn cơ sở  Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn cho biết: Được công đoàn cơ sở cho đi khám định kỳ và tuyên truyền về phòng chống TNXH, tôi yên tâm về sức khỏe, đồng thời hiểu rõ bản thân cần có lối sống lành mạnh, lao động tốt, tham gia các hoạt động tập thể, cùng chung tay đẩy lùi TNXH trong đơn vị.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cũng tích cực vận động CNVCLĐ  thực hiện tốt công tác phòng, chống TNXH thông qua đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ, góp phần ngăn chặn TNXH xâm nhập vào cuộc sống của CNVCLĐ. Tiêu biểu như: hội thi tiếng hát CNVCLĐ tỉnh; Hội thao CNVCLĐ tỉnh, toạ đàm nhân ngày thế giới phòng chống ma tuý…

Nhờ thực hiện tuyên truyền phòng, chống TNXH gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các phong trào của địa phương, đã nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe, ổn định việc làm, thu nhập, cuộc sống an toàn cho người lao động, giữ gìn trật tự xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Ông Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường tuyên truyền về phòng, chống TNXH trong CNVCLĐ, để xây dựng môi trường làm việc văn hóa, lành mạnh. Trong tháng 9/2018, theo kế hoạch LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn chuyên đề về phòng chống mại dâm, HIV/AIDS, ma túy cho hơn 500 lượt cán bộ, công chức, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

NGỌC HIẾU - DƯƠNG DUYÊN