Thứ năm, 21/03/2019

Dành 3 tỷ đồng hỗ trợ di sản phim/âm nhạc

Hội đồng Anh đã ra mắt Quỹ Di sản văn hóa cộng đồng, và Phim, Nhạc và Lưu trữ (FAMLAB) để hỗ trợ cho các dự án thực hành nghệ thuật và nghiên cứu, lưu trữ, bảo tồn âm nhạc, phim tại Việt Nam.
Các nghệ sỹ tham gia chương trình lưu trú tại làng Mơ H’ra, Gia Lai. 

Theo đó, việc học hỏi, trân trọng và phát huy di sản văn hóa hướng tới mọi thành viên trong cộng đồng và được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội tốt hơn. Đồng thời các di sản văn hoá được sử dụng theo cách này sẽ là một nguồn lực bền vững, đảm bảo sự tăng trưởng trong xã hội và tôn vinh những giá trị của quá khứ trong thế giới thay đổi liên tục của hiện tại.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều” được Hội đồng Anh triển khai tại Colombia, Kenya, và Việt Nam, nhằm tìm hiểu việc sử dụng di sản văn hóa để phát triển và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

Tại Việt Nam, Quỹ FAMLAB sẽ tài trợ cho các dự án làm việc với di sản âm nhạc và phim của Việt Nam thông qua các thực hành đương đại, khuyến khích những nhà thực hành nghệ thuật và văn hóa khai thác những phương thức sáng tạo mới để tương tác với khán giả cũng như tạo ra các nhóm khán giả mới cho di sản phim/âm nhạc Việt Nam, trong đó bao gồm việc hỗ trợ sinh kế của cộng đồng những người sở hữu di sản, và từ đó mang lại lợi ích cho ngành di sản ở Việt Nam.

Các loại hình dự án được xem xét để nhận gói hỗ trợ bao gồm: Sáng tạo và trình bày âm nhạc, phim, video và các tác phẩm có sử dụng phối hợp các yếu tố âm nhạc, phim và video. Lưu trữ nhạc và phim, đặc biệt là việc quản lý, phát triển và quảng bá kho lưu trữ này. Nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm có đóng góp vào sự tăng trưởng và bền vững trong lĩnh vực này.

Mỗi gói hỗ trợ có giá trị từ 90 triệu đến 300 triệu đồng.

Theo Chinhphu