Thứ bảy, 23/03/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

LSO-Sáng nay (7/9), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) trực thuộc Sở Y tế.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận
tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm CDC. Theo đó, Trung tâm CDC được thành lập theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị. Trung tâm có 2 phòng chức năng, 10 khoa chuyên môn với 153 cán bộ, người lao động. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã triển khai thực hiện đúng nhiệm vụ và kế hoạch được giao, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn, không phát sinh dịch bệnh mới. Công tác phòng, chống dịch thường xuyên được duy trì, đảm bảo và ổn định. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế – dân số được duy trì và ổn định, thực hiện tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn đúng quy định, quy trình tiêm chủng đạt 95,17%, số phụ nữ có thai tiêm đủ AT2+ đạt gần 70%. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì và triển khai đúng tiến độ, tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt 98,8%, tỷ lệ phụ nữ đẻ do nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ đạt 99%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, cán bộ trung tâm kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; hỗ trợ kinh phí đối ứng của tỉnh cho các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế – dân số…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được. Đồng chí yêu cầu:  Trung tâm CDC cần thực hiện tốt công tác bố trí cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch; tích cực hoàn thiện, ổn định cơ sở vật chất, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế đã được đầu tư để triển khai hiệu quả các hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo trung tâm cần tập trung chỉ đạo các khoa, phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn; quan tâm hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền; tăng cường xã hội hóa, phối hợp với các đơn vị bạn phát triển hình thức liên doanh, liên kết để khai thác tiềm năng kỹ thuật, từng bước phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát, quan tâm, hỗ trợ đơn vị; các sở, ban, ngành quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đơn vị để Trung tâm CDC thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

TRIỆU THÀNH