Thứ sáu, 22/03/2019

Trên 200 học viên tham gia tập huấn “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”

LSO-Từ ngày 9 – 12/9/2018, tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) trung ương tổ chức lớp tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”.


Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương truyền đạt chuyên đề: “Đường lối, phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi  mới”

Tham dự có hơn 200 học viên công tác trong các ngành: tuyên giáo; văn hóa, thể thao và du lịch; Hội VHNT; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh; cán bộ, giáo viên giảng dạy bộ môn VHNT ở một số trường cao đẳng, đại học; các báo, đài trung ương và địa phương của 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc… Tỉnh Lạng Sơn có 4 người tham gia.

Trong thời gian tập huấn, học viên nghiên cứu các chuyên đề: “Đường lối, phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi  mới”; “Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận VHNT Việt Nam”; “Quan điểm của Mác, Ăng ghen, Lê nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh về VHNT”; “Đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực VHNT hiện nay”; “Vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay”… Trong thời gian tập huấn, các học viên còn được tham quan di tích lịch sử tại Lam Kinh và Thành nhà Hồ.


Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương trao đổi ngoài lề với học viên tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh khác

Lớp tập huấn nhằm giúp học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển VHNT của Đảng, Nhà nước; thực tiễn đời sống VHNT nói chung, tình hình lý luận phê bình VHNT nói riêng; nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống VHNT, từ đó vận dụng có hiệu quả vào công tác và hoạt động VHNT, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động VHNT, góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa, văn nghệ của đất nước.

THANH HUYỀN