Thứ ba, 21/05/2019

Ngành giáo dục huyện Ia Grai (Gia Lai) chi tiêu sai hơn 700 triệu đồng

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa phát hiện Phòng Giáo dục huyện Ia Grai và một số đơn vị trực thuộc chi tiêu sai số tiền hơn 700 triệu đồng.

Theo Kết luận về Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác đầu tư xây dựng tại UBND huyện Ia Grai, Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ: Từ 2015- 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai chi trả không đúng quy định phụ cấp chức vụ, tiền tăng giờ cho giáo viên một số trường gần 300 triệu đồng.

nganh giao duc huyen ia grai gia lai chi tieu sai hon 700 trieu dong hinh 1
Nhiều giáo viên ở 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía, huyện Ia Grai chưa được trả phụ cấp biên giới theo quy định của Bộ Nội vụ.

 

Ngoài ra, đơn vị này cũng trả thiếu hơn 319 triệu đồng phụ cấp biên giới cho giáo viên ở 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía. Cùng với đó, cũng trong giai đoạn này, 10 đơn vị trường học có tài khoản độc lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai cũng chi sai số tiền gần 92 triệu đồng.

Qua đó, Thanh tra Tỉnh Gia Lai đề nghị UBND huyện Ia Grai chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, các hiệu trưởng của các trường chi tiêu sai phải thu hồi toàn bộ số tiền chi sai nộp ngân sách nhà nước; Đồng thời chi trả đủ chế độ cho giáo viên công tác ở vùng biên giới. Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng đề nghị huyện kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan./.

Theo VOV