Thứ tư,  22/01/2020

Khẩn trương thẩm định nguồn vốn đầu tư bến cảng Liên Chiểu

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa có ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, TP Ðà Nẵng (dự án).

Theo đó, giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư khẩn trương thực hiện việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, bao gồm cả hai hợp phần đầu tư của Nhà nước và doanh nghiệp; UBND thành phố Ðà Nẵng nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Trên cơ sở kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Bộ Giao thông vận tải rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Dự án cảng Liên Chiểu có quy mô 220 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 32.860 tỷ đồng, chia làm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (đến năm 2022) có tổng mức đầu tư hơn 7.370 tỷ đồng…

Theo Nhandan