Thứ bảy,  19/10/2019

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm qua hệ thống đại lý thu hội phụ nữ

(LSO) – Thời gian qua, BHXH tỉnh đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình qua đại lý thu Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, bước đầu đã mang lại nhiều tiện ích cho đối tượng tham gia, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Hoàng Mạnh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh cho biết: Để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh đã củng cố và mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ngoài việc đã tổ chức ký hợp đồng với các đại lý thu như: UBND các xã, phường, thị trấn, Bưu điện tỉnh, Hội Nông dân tỉnh… đầu năm 2018, BHXH ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội xây dựng đội ngũ cộng tác viên, nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, phấn đấu trong năm 2018, mỗi đơn vị hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn có 1 điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hội viên phụ nữ thị trấn Cao Lộc nêu ý kiến tại cuộc tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT

Theo đó, để phát huy hiệu quả hoạt động của đại lý thu, BHXH tỉnh đã lựa chọn những cán bộ hội phụ nữ có trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm, năng động, nhiệt tình trong công tác vận động người dân tham gia BHXH, BHYT để làm đại lý thu theo quy định. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo về kỹ năng khai thác, công tác tuyên truyền, vận động cho hệ thống đại lý thu. Chỉ tính riêng trong tháng 5/2018, BHXH tỉnh đã tổ chức 5 lớp đào tạo nhân viên đại lý thu cho hơn 300 hội viên hội LHPN các cấp. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT đến các hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tập trung tuyên truyền đối với những nhóm đối tượng tiềm năng như: những người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, hoặc những người có khả năng về kinh tế, vận động cán bộ công chức, viên chức tham gia BHXH cho những người thân không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Chị Hoàng Thị Lê, nhân viên đại lý thu Hội LHPN xã Tân Liên, huyện Cao Lộc cho biết: Với cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã, trong các buổi sinh hoạt, các cuộc họp, tôi đã lồng ghép tuyên truyền đến các hội viên về lợi ích của BHXH tự nguyện, vì vậy nhiều chị em đã hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ sau một thời gian tuyên truyền, đến nay, tôi đã vận động được 11 chị em phụ nữ trong xã tham gia BHXH tự nguyện. Hiện nay còn rất nhiều chị em có tiềm năng tham gia và tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động.

Hiện nay, BHXH tỉnh có 389 nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thuộc hệ thống bưu điện; UBND xã, phường, thị trấn và hội nông dân. Với việc mở rộng mạng lưới thu qua hội LHPN các cấp, số nhân viên đại lý thu của BHXH tỉnh sẽ nâng lên khoảng hơn 700 nhân viên. Với những nỗ lực của đại lý thu hội phụ nữ đã góp phần nâng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 9/2018 của toàn tỉnh là 731.885 người, đạt 96,7% so với dự toán thu BHXH Việt Nam giao. Trong số đó, một số huyện, thành phố triển khai tích cực như: Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT thông qua đại lý thu của hội phụ nữ còn gặp một số khó khăn. Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hiện nay, các đại lý thu của hội chủ yếu là cán bộ hội phụ nữ các xã, thị trấn nên còn hạn chế về khả năng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh tập trung tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho đại lý thu; đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến các hội viên hội phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

THANH HUYỀN