Thứ ba, 18/06/2019

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 37 bậc

Vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh năm 2019 (Doing Business 2019) với nội dung kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 của 190 quốc gia/nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Chỉ số tiếp cận điện năng (TCÐN). Theo đó, Chỉ số TCÐN năm 2018 của Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc, đạt được mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay là 87,94 điểm, đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia/nền kinh tế, tăng tới 37 bậc so với xếp hạng năm 2017. Chỉ số này được đánh giá theo các tiêu chí: thủ tục, thời gian và chi phí để kết nối với lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện và tính minh bạch của giá điện.

Ðây là năm thứ 5 liên tiếp, Chỉ số TCÐN của Việt Nam được cải thiện về vị trí, là nền kinh tế có Chỉ số TCÐN cải thiện vị trí nhiều nhất trong khu vực. Việt Nam đã vượt qua Phi-li-pin và hiện đứng thứ tư khu vực ASEAN –
tức nằm trong nhóm ASEAN-4. Với quá trình liên tục đổi mới, cải cách và kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp trong vấn đề TCÐN, Việt Nam từng bước cải thiện vượt bậc về xếp hạng qua từng năm trong giai đoạn 2013 – 2018 với kết quả tăng 129 bậc từ vị trí 156 (năm 2013) lên vị trí 27 (năm 2018).

So sánh Việt Nam với các quốc gia tham gia ký kết Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam là thành viên cho thấy, Chỉ số TCÐN của Việt Nam đang ở nhóm bốn nước tốt nhất của các nước tham gia Hiệp định. Nếu so sánh Việt Nam với một số quốc gia phát triển cho thấy, Chỉ số TCÐN của Việt Nam ngang bằng với các nước có nền kinh tế phát triển như: số thủ tục của Việt Nam là tương đương, thời gian thực hiện của Việt Nam tốt hơn nhiều, chỉ còn 31 ngày (so với 46 ngày năm 2018), nhỏ hơn một nửa thời gian so mức bình quân các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương (65 ngày) hay nhóm các nước OECD (71,2 ngày).

Theo Nhandan