Thứ năm, 20/06/2019

Bổ sung đối tượng được ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Từ ngày 1-12-2018, một số quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực. Quy định mới bổ sung một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Mức đóng và cách đóng bảo hiểm y tế cũng có sự thay đổi.

Thêm đối tượng được ngân sách hỗ trợ

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Văn bản này có một số điểm mới đáng quan tâm.

Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Tất Thao cho biết, Nghị định146/2018 bổ sung một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước (NSNN) đóng. Đó là các đối tượng: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; Thanh niên xung phong cơ sở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở;

Nghị định cũng bổ sung nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình là các đối tượng chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng không tham gia tại các nhóm khác.

Quy định mới có thêm nhóm đối tượng được người sử dụng lao động đóng BHYT là thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng, công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đang phục vụ trong quân đội, công an và cơ yếu.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chuyển từ nhóm do cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng sang nhóm do NSNN đóng theo quy định của Luật BHXH.

Về đối tượng người nghèo, người nghèo theo tiêu chí về thu nhập; người nghèo đa chiều thiếu hụt về BHYT sẽ do NSNN đóng BHYT. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt BHYT được NSNN hỗ trợ 70%.

Những thay đổi về mức đóng, cách đóng bảo hiểm y tế

Đại diện Ban Thực hiện chính sách BHYT của BHXH Việt Nam cũng cho hay, theo quy định của Nghị định 146/2018, mức đóng, phương thức đóng BHYT có sự thay đổi. Hộ gia đình chỉ được giảm trừ mức đóng BHYT khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Đối tượng đã được NSNN hỗ trợ không áp dụng giảm trừ mức đóng.

Ông Thao cũng thông tin thêm về mức hỗ trợ từ NSNN. Cụ thể, người cận nghèo đang sinh sống tại huyện nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng. Người nghèo đa chiều thiếu hụt BHYT hỗ trợ 70%. Học sinh – sinh viên, người thuộc hộ gia đình nông – lâm – ngư – diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30%. Đồng thời, bỏ quy định hỗ trợ đóng BHYT 5 năm cho người cận nghèo mới thoát nghèo.

Các nhóm đối tượng do người lao động, người sử dụng lao động, BHXH đóng BHYT sẽ đóng BHYT hằng tháng. Nhóm do NSNN, người cận nghèo, người nghèo đa chiều thiếu hụt BHYT đóng hằng quý. Các đối tượng còn lại đóng 3,6 hoặc 12 tháng

Đến 1-1-2020, cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, chậm nhất đến ngày 1-1-2020, sẽ cấp thẻ BHYT điện tử cho người dùng.

Hiện tại, thông tin trên thẻ BHYT bao gồm năm nội dung: thông tin cá nhân; mã thẻ BHYT; thời điểm thẻ có giá trị sử dụng; nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu; thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT có ảnh đối với trường hợp người tham gia BHYT không có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Cũng cần lưu ý về giá trị sử dụng của thẻ BHYT với một số đối tượng.

Cụ thể, với trẻ em dưới sáu tuổi sinh trước ngày 30-9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Với trẻ sinh sau ngày 30-9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Về thẻ BHYT của nhóm học sinh – sinh viên, học sinh lớp 1 sẽ có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Học sinh lớp 12 có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm đó.

Người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật sẽ giá trị sử dụng thẻ BHYT ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

Với người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, giá trị sử dụng từ ngày cơ quan BHXH nhận được Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng số tiền đóng BHYT, trừ đối tượng là trẻ em dưới sáu tuổi.

Quy định mới cũng điều chỉnh mức hưởng BHYT. Đối với người tham gia kháng chiến nhưng không phải là người có công với cách mạng và cựu chiến binh, sẽ giảm từ 100% xuống 80% theo đúng quy định của Luật BHYT. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 80% lên 100% để bảo đảm công bằng với các đối tượng bảo trợ xã hội hơn 80 tuổi khác.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-12-2018. Người bệnh vào viện trước thời điểm này, nhưng ra viện sau ngày văn bản có hiệu lực hưởng theo quy định tại Điều 14 Luật BHYT.

* Mười tháng đầu năm

– 82,33 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số

– Gần 147 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT, ước chi khám, chữa bệnh BHYT gần 81 nghìn tỷ đồng

Theo Nhandan