Thứ sáu, 19/07/2019

Ghi nhận sau hơn 2 năm thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin

(LSO) – Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin (TT&GNVTT) là một trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016. Việc chú trọng truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh  đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 2/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện CTMTQG giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/2/2017 về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Với chức năng, nhiệm vụ được giao trong thực hiện dự án, Sở TT&TT đã xây dựng kế hoạch và định hướng tuyên truyền về CTMTQG giảm nghèo bền vững. Đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu về các thiết bị nghe, nhìn của hộ nghèo theo danh sách hộ nghèo hằng năm được tỉnh phê duyệt. Qua phân tích hộ nghèo theo mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản năm 2017, toàn tỉnh có 4.509 hộ nghèo thiếu phương tiện để tiếp cận thông tin. Trong đó, tập trung ở huyện Bình Gia (871 hộ); Lộc Bình (775 hộ); Tràng Định (527 hộ); Văn Quan (487 hộ)…

Bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Thực hiện dự án, năm 2017, sở được giao kinh phí 633 triệu đồng; năm 2018 được giao 1.020 triệu đồng. Trong 2 năm qua, Sở TT&TT đã phối hợp tổ chức sản xuất 10 ấn phẩm khoa giáo truyền hình giới thiệu kỹ thuật chăn nuôi bò, lợn và các loại cây đặc sản trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin điện tử các huyện và in sao thành đĩa DVD làm tài liệu tuyên truyền tại cơ sở. Cùng với đó, từ năm 2017 đến năm 2018, Sở TT&TT đã đầu tư mua được 2.980 chiếc radio có khả năng thu nghe các chương trình phát thanh cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong thực hiện truyền thông về giảm nghèo, từ năm 2017 – 2018, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đăng tải lồng ghép trên 1.400 tin, bài về các chế độ, chính sách giảm nghèo; ngành chức năng in và cấp 28.750 tờ rơi giới thiệu về các chính sách giảm nghèo, phát 2.000 cuốn tài liệu, sổ tay về thực hiện CTMTQGG giảm nghèo bền vững; xây dựng 452 panô tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên địa bàn tất cả các xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, với kinh phí từ CTMTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2017 đã đầu tư xây dựng được 15 trạm truyền thanh xã tại 10 huyện, đầu tư nâng cấp 17 điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ. Năm 2018, tiếp tục đầu tư xây dựng trạm truyền thanh không dây tại 27 xã.

Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết thêm: Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, cơ bản dự án đã đáp ứng được mong mỏi của hộ nghèo trong việc được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế như: chồng chéo về văn bản chỉ đạo; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan đến tuyên truyền, phản ánh về công tác giảm nghèo còn yếu, chưa đồng bộ; nội dung tuyên truyền chưa phong phú; hoạt động của một số đài truyền thanh xã chưa ổn định do không có cán bộ chuyên trách, cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ không có chuyên môn dẫn đến đài truyền thanh xã chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Hiện nay, toàn tỉnh còn 1.535/4.509 hộ nghèo chưa được cấp phát radio theo kết quả rà soát năm 2017. Để dự án tiếp tục được triển khai có hiệu quả, thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục rà soát thực trạng, nắm bắt nhu cầu thực tế của các hộ nghèo để xây dựng kế hoạch cụ thể tham mưu cho Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu dự án đề ra. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TT&TT tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền về TT&GNVTT, nâng cao nhận thức của người dân; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để giảm nghèo bền vững.

THANH HUYỀN