Thứ bảy, 23/03/2019

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Pác Khuông

LSO-Chiều 10/11, khu dân cư thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và đông đảo người dân trong thôn.


Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia

Khu dân cư thôn Pác Khuông có 100 hộ với 380 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực trong lao động sản xuất. Hiện nay, 100%  hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đầu người là 15 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo còn 18%… Toàn thôn tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kết quả bình xét năm 2018, có 82/100 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; khu dân cư được công nhận đạt khu dân cư văn hóa; an toàn về an ninh trật tự.


Toàn cảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia năm 2018

Dự ngày hội, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng những thành tích ủa khu dân cư thôn Pác Khuông đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cấp ủy, ban công tác mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư tiếp tục tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua tới toàn thể bà con. Đặc biệt là chung tay thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau….

NGUYỄN PHƯƠNG