Thứ tư, 27/03/2019

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: “Nước rút” cuối năm

(LSO) – Với mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong năm nay, từ tháng 10/2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã phát động đợt thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đến hết tháng 9/2018, toàn tỉnh có 731.885 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 96,7%,  giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2017, còn thiếu 24.335 người tham gia so với dự toán được giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT toàn tỉnh là 47.116 triệu đồng, chiếm 3,33% dự toán thu BHXH Việt Nam giao.

Bà Nông Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về đẩy mạnh các giải pháp phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, năm 2018, BHXH tỉnh đã tăng cường các biện pháp để khai thác, phát triển đối tượng tham gia, giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xuống mức thấp nhất. Trong đó chú trọng đổi mới và tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp chặt chẽ với bưu điện trong việc phát triển và quản lý đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, BHXH tỉnh đã phát động thi đua nước rút những tháng cuối năm đến toàn ngành.

Đoàn viên thanh niên BHXH huyện Lộc Bình ra quân tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

Thực hiện phát động thi đua của lãnh đạo BHXH tỉnh, các phòng chuyên môn và BHXH các huyện, thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp công tác nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Ông Phạm Thế Hòa, Giám đốc BHXH thành phố Lạng Sơn cho biết: Với nỗ lực của đơn vị và các đại lý thu, tính đến hết tháng 10/2018, toàn thành phố có 71.631 người tham gia BHXH, BHYT, tăng 1.702 người so với tháng 9 và tăng 10.352 người so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung người lao động ở các khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tham gia tương đối ổn định, số lượng đối tượng tham gia tăng nhiều ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đông đảo người dân trên địa bàn. Chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu trước ngày 28/12/2018 và phấn đấu vượt từ 1-2% so với chỉ tiêu được giao.

Cùng với nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu thu, các phòng nghiệp vụ cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, tích cực huy động dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám định và thanh toán BHYT; quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT, các đơn vị phấn đấu kiểm soát để đảm bảo tại mỗi cơ sở khám, chữa bệnh có số chi phí khám chữa bệnh sử dụng không vượt so với dự toán được giao. Giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chính sách BHXH cho người thụ hưởng trước thời hạn quy định.

Bà Tống Thị Hoa Bắc, Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ, BHXH tỉnh cho biết: Chúng tôi đang tích cực thực hiện rà soát trùng thẻ năm 2017; ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn bị dữ liệu gia hạn thẻ BHYT trên phần mềm quản lý. Thực hiện phát động thi đua của ngành, chúng tôi sẽ làm tốt việc gia hạn thẻ trong tháng 12/2018 đảm bảo quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngay trong ngày đầu của năm 2019. Đồng thời quản lý chặt chẽ phôi sổ BHXH, thẻ BHYT; tỷ lệ phôi hỏng thấp (dưới 5%); 100% người lao động mới tham gia BHXH được cấp sổ BHXH.

Với sự chủ động, tích cực trong thi đua nước rút của toàn ngành, tính đến ngày 31/10/2018, toàn tỉnh đã có thêm 8.122 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nâng tổng số đối tượng tham gia lên 740.007 người, đạt 97,9% dự toán giao. Trong tháng 11 và 12/2018, toàn ngành BHXH tỉnh cần phát triển 16.213 người tham gia để đạt dự toán được giao năm 2018. Hiện nay, số lượng thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng đến hết tháng 10/2018 là 738.519 thẻ. Việc cấp và quản lý sổ BHXH đạt 99,82% so với số lao động đang tham gia BHXH…

THANH HUYỀN