Thứ sáu, 22/03/2019

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Xa

LSO-Sáng nay (15/11), liên thôn: Nà Thuộc, Khuổi Sâu, Hạnh Phúc, Tẩn Lầu, Bản Quầy, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho 5 người có uy tín của 5 thôn

Dự ngày hội có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Đồn Biên phòng Bắc Xa và đông đảo người dân các thôn.

Liên khu dân cư 5 thôn Nà Thuộc, Khuổi Sâu, Hạnh Phúc, Tẩn Lầu, Bản Quầy nằm ở trung tâm xã Bắc Xa có 93 hộ gia đình với 327 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Tày, Nùng. Những năm qua, nhân dân các thôn luôn đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất. Hiện nay, 100% các  hộ gia đình tại 5 thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đạt 34,5 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 6,45%, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo vươn lên khá giả … Liên thôn tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kết quả bình xét năm 2018, có 98% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; khu dân cư được công nhận đạt khu dân cư văn hóa; an toàn về an ninh trật tự.

Tại ngày hội, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện mong muốn cấp ủy, ban công tác mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại liên khu dân cư tiếp tục tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua tới toàn thể người dân. Đặc biệt là chung tay thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đã tặng quà cho các thôn; tặng 15 suất quà cho người có uy tín, hộ nghèo.

HOÀNG CƯỜNG