Thứ hai, 18/03/2019

Bộ Nội vụ khảo sát tình hình hoạt động hội sau cấp phép tại Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (15/11), đoàn công tác do bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Lạng Sơn về tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép.


Bà Thang Thị Hạnh phát biểu tại buổi khảo sát

Làm việc với đoàn có lãnh đạo các sở, ngành và 7 hội cấp tỉnh gồm: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Liên minh Hợp tác xã, Hội Văn học nghệ thuật, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 1.559 hội từ tỉnh đến cơ sở, trong đó, 53 hội hoạt động trong tỉnh, 112 hội hoạt động trong huyện, 1.394 hoạt động trong xã với tổng số 371.849 hội viên.

Sau khi được cấp phép, hoạt động của các hội luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích điều lệ đề ra; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên.

Nhiều hội tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên và duy trì hiệu quả hoạt động hội; sử dụng kinh phí, tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân đúng quy định.

Tuy nhiên, hoạt động của nhiều hội còn hạn chế, kết quả một số nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch, mục đích đề ra. Một số hội chưa chủ động triển khai nhiệm vụ, hoạt động chưa đi vào đời sống nhân dân, ít tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, dự án lớn của địa phương.


Đại biểu tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các hội sau cấp phép.

Trên cơ sở đó, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như: các bộ, ngành trung ương cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nghị định về quản lý tổ chức, hoạt động hội và các vấn đề liên quan đến biên chế, khoán kinh phí, xác định hội đặc thù và chế độ chính sách đối với người làm việc tại hội; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác hội cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước về hội và những người giữ chức danh chủ chốt…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, trưởng đoàn công tác đề nghị Sở Nội vụ bổ sung các nội dung mà các đại biểu đã đóng góp vào báo cáo; các sở ngành, địa phương tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các hội, tăng cường phối hợp trong quản lý để các hội thực sự phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.

THỤC QUYÊN