Thứ tư, 20/03/2019

Phổ biến chính sách về công tác dân số trong tình hình mới

LSO-Sáng nay (16/11), Ban Chỉ đạo công tác dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị phổ biến chính sách về công tác dân số trong tình hình mới.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh cùng các thành viên trong ban chỉ đạo cấp tỉnh và 11 huyện, thành phố trên địa bàn.


Đại diện lãnh đạo Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trao đổi
một số nội dung về công tác dân số trong tình hình mới

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nội dung Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; các giải pháp để nâng cao chất lượng dân số, giải pháp phát huy cơ cấu dân số vàng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả thực hiện công tác dân số trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý: Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số, trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về công tác dân số của tỉnh đã đề ra; tăng cường phổ biến, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết  số 137/NQ-CP, Nghị quyết số 21 – NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Cùng đó tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống bộ máy cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh đến các thôn bản; hoàn thiện hệ thống văn bản quy định đồng bộ về chính sách, pháp luật về dân số để thực hiện trên địa bàn.

TRIỆU THÀNH