Thứ hai,  19/08/2019

Cử tri Lào Cai ủng hộ điều chỉnh địa giới hành chính

Các Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Cụ thể, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Bát Xát và xã Bản Qua để mở rộng thị trấn Bát Xát thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã được 85,52% cử tri đồng ý.

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Xuân Giao và thị trấn Tằng Loỏng để mở rộng thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã được 97,48% cử tri đồng ý.

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thành lập thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai được 90,3% cử tri đồng ý.

Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lào Cai và điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính các phường, xã thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai được 93,24% cử tri đồng ý.

Mời bạn đọc xem toàn văn kết quả lấy ý kiến cử tri các Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai tại đây.

Theo baochinhphu