Thứ hai, 25/03/2019

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023

LSOHôm nay (21/11), Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Đồng chí Nguyễn Long Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và 110 đại biểu là hội viên Hội Khuyến học tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn cùng các cấp hội đã chủ động bám sát Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch đề ra; tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xây dựng tổ chức hội được phát triển rộng khắp ở 100% xã, phường, thị trấn với trên 96% các thôn, bản, khối phố có chi hội khuyến học hoạt động thường xuyên.


Lãnh đạo Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua
cho tập thể Hội khuyến học có thành tích xuất sắc

Công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp hội tích cực triển khai và đạt được kết quả tốt, năm 2013, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khen thưởng và trao học bổng cho gần 25.000 lượt học sinh với số tiền 2,6 tỷ đồng, đến năm 2018 thực hiện khen thưởng và trao học bổng cho 65.000 lượt học sinh với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua khuyến học, vận động nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập, thực hiện thắng lợi đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như: phấn đấu có trên 60% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; trên 60% cộng đồng (cấp thôn, bản) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; trên 80% cơ quan, đơn vị, trường học đạt “Đơn vị học tập”…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà các cấp hội khuyến học tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội khuyến học tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh; đẩy mạnh phát triển tổ chức hội và hội viên; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện xây dựng xã hội học tập và tham gia khuyến học, khuyến tài…

Tại đại hội, các đại biểu bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban Chấp hành khóa IV họp phiên đầu tiên và bầu đồng chí Lê Kim Hòa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa III tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhân dịp này, 3 tập thể hội khuyến học được tặng cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài và 30 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

HOÀNG TÙNG