Thứ ba, 19/03/2019

Đánh số, gắn biển tên gần 3.400 cây xanh tại thành phố Lạng Sơn

LSO-Từ tháng 8 đến tháng 10/2018, UBND thành phố Lạng Sơn đã tiến hành đánh số cây xanh bóng mát đường phố và công viên trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.


Cây xanh bóng mát trên đường Quang Trung được đánh số và ghi tên rõ ràng

Tổng số cây xanh được đánh số là 3.362 cây xanh trên 51 tuyến đường chính với kinh phí trên 200 triệu đồng.

Trong đó, cây xanh bóng mát trên vỉa hè được đánh số bằng dãy số tự nhiên (1,2,3…n) từ nhỏ đến lớn theo nguyên tắc đánh số nhà (cây bên trái lấy số lẻ, cây bên phải lấy số chẵn). Cây xanh bóng mát trong công viên được đánh số bằng số tự nhiên (1,2,3.. n) từ nhỏ đến lớn.


Dãy cây xanh trên đường Bà Triệu được đánh số thuận tiện
cho việc quản lý của ngành chức năng

Biển đánh số được gắn trên cây cách mặt đất từ 2 đến 2,5 m tại vị trí dễ quan sát và chỉ đánh số đối với cây xanh có đường kính từ 20 cm trở lên.

Việc đánh số cây xanh bóng mát đường phố và trong công viên nhằm tăng cường hiệu quả quản lý cây xanh.

Đây cũng là cơ sở để đơn vị chức năng theo dõi một cách khoa học về tình trạng phát triển của cây nhằm đưa ra giải pháp, quản lý, chăm sóc cây theo định kỳ, đảm bảo cây phát triển tốt, đồng thời tạo sự thân thiện, nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh của người dân.

TRANG VÂN