Thứ năm,  04/03/2021

Thành phố Lạng Sơn lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(LSO) – Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được cấp ủy, chính quyền thành phố Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo triển khai. Thông qua đó, xây dựng được nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Từ năm 2017 đến nay, thành phố Lạng Sơn có 122 tập thể đăng ký thực hiện 122 mô hình; 29 cá nhân đăng ký thực hiện 29 mô hình DVK trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh…; trong đó 30 mô hình được đánh giá là điển hình, hiệu quả.

Trong số đó, các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Như mô hình trồng nho không hạt của đoàn viên Hoàng Hải Phòng, xã Mai Pha. Anh Phòng chia sẻ: Từ năm 2016, tôi bắt đầu phát triển mô hình nho không hạt trên cơ sở mở rộng thêm diện tích của gia đình. Hiện tại, diện tích trồng nho và cây giống của gia đình khoảng 1 héc ta, cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Đoàn viên thanh niên thành phố Lạng Sơn trong chiến dịch tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng văn minh đô thị”

Ngoài mô hình trên, trên địa bàn thành phố có 8 mô hình thanh niên phát triển kinh tế được đánh giá là hiệu quả, điển hình như: mô hình nuôi rắn của đoàn viên Hoàng Minh Đức (xã Mai Pha), mô hình chăn nuôi dê lấy thịt của đoàn viên Chu Văn Bào (xã Hoàng Đồng), mô hình trồng, kinh doanh rau sạch của đoàn viên Hoàng Mạnh Hành  xã Mai Pha), mô hình Công ty quảng cáo của đoàn viên Hoàng Tuấn Anh ( xã Hoàng Đồng)…Trên cơ sở những gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, duy trì có hiệu quả các cuộc sinh hoạt, hướng dẫn cách làm hay cho thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Nhờ đó, trên địa bàn thành phố ngày càng có nhiều gương thanh niên vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi.

Bên cạnh các mô hình DVK về phát triển kinh tế, Thành ủy hướng dẫn xây dựng các mô hình liên quan đến các lĩnh vực khác như xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa – xã hội… Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng xây dựng những mô hình DVK dựa trên tình hình thực tế. Điển hình như mô hình “Vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” ở 3 xã: Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc.

Ông Lộc Công Ích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Đồng cho biết: Để khu dân cư kiểu mẫu thôn Nà Sèn đáp ứng được các yêu cầu, chúng tôi thực hiện vận động nhân dân không chỉ trong thôn mà trong toàn xã cùng chung tay thực hiện. Thông qua việc phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, nhiều nội dung như cải tạo cảnh quan môi trường, an ninh trật tự… được thực hiện nghiêm túc. Điều này góp phần quan trọng vào hoàn thiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hiện nay, cả 3 xã: Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc của thành phố đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng không dừng lại ở đó, thông qua việc xây dựng các mô hình DVK, các xã vẫn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo diện mạo xã nông thôn mới ngày càng rõ nét.

Qua 2 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua DVK, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, những cách làm hiệu quả. Kết quả này góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lạng Sơn cho biết thêm: Thời gian tới, Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình, điển hình DVK giai đoạn 2017 – 2020 một cách nghiêm túc, hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hôi, quốc phòng – an ninh của thành phố.

THANH MAI