Thứ sáu,  05/03/2021

Thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện: Về đích trước thời hạn

(LSO) – Năm 2018 chưa kết thúc, nhưng chỉ tiêu phát triển, khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và tăng cao so với năm 2017.

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, 80% người dân trong độ tuổi lao động tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp, thu nhập không ổn định nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn nhiều hạn chế. Tính đến hết năm 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 2.167 người, chiếm 0,4% lực lượng lao động trong toàn tỉnh.

Người lao động trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tìm hiểu kiến thức về pháp luật lao động, chính sách bảo hiểm xã hội

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, 80% người dân trong độ tuổi lao động tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp, thu nhập không ổn định nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn nhiều hạn chế. Tính đến hết năm 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 2.167 người, chiếm 0,4% lực lượng lao động trong toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Trên cơ sở lực lượng lao động của từng địa bàn, giao chỉ tiêu cho BHXH các huyện, thành phố và từng cán bộ chuyên quản; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai, thực hiện. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn triển khai các hoạt động tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo thống kê của BHXH tỉnh, tính đến ngày 15/12/2018, toàn tỉnh đã tổ chức trên 150 cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình với gần 11.000 người tham dự, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho các nhân viên đại lý; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đại lý thu; biểu dương, khen thưởng kịp thời cho những nhân viên đại lý có nhiều thành tích trong tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Để tăng hiệu quả khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh tổ chức phát động thi đua trong toàn ngành với khẩu hiệu: “Mỗi cán bộ, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện”. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ cán bộ, viên chức trong đơn vị chủ động, tích cực tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia. Từ thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều đơn vị sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện như BHXH các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan. Cùng với các đơn vị về đích thì cũng có nhiều viên chức, lao động khai thác được số lượng lớn người tham gia BHXH tự nguyện, điển hình như chị Đàm Thị Thảo và chị Dương Thị Oanh – cán bộ BHXH huyện Hữu Lũng…

Chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, chị Đàm Thị Thảo cho biết: Xác định mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH là một tuyên truyền viên nên tôi đã chủ động tuyên truyền lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện đến người thân, bạn bè, hàng xóm và các hộ tiểu thương buôn bán nhỏ trên địa bàn. Đồng thời giải thích cặn kẽ về quyền lợi được hưởng, sự hỗ trợ của nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, so sánh lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện với gửi tiền tiết kiệm và các loại hình bảo hiểm thương mại khác để họ hiểu và tự nguyện tham gia. Đến nay, cá nhân tôi đã tuyên truyền, vận động được 55 người tham gia BHXH tự nguyện.

Với sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, đến ngày 29/11/2018, BHXH tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH tự nguyện năm 2018 với số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 3.022 người, thu được số tiền 11 tỷ đồng – là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được lãnh đạo ngành biểu dương tại hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam tổ chức cuối tháng 11/2018 vừa qua. Chỉ một tuần sau đó, đơn vị đã vận động, tăng thêm được 434 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh lên 3.456 người, đạt 114,36% kế hoạch giao, tăng gần 160% so với cùng kỳ năm 2017.

Bà Nguyễn Hồng Thịnh cho biết thêm: Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần cùng toàn ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra.

Tranh thủ tư vấn, lồng ghép tư vấn khi giao dịch với khách hàng

Tôi tham gia làm đại lý về khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 8/2018. Với vị trí giao dịch viên tài chính của đơn vị, tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc, giao dịch với khách hàng nên cũng tranh thủ tư vấn, giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện đến với khách hàng, nhất là những khách hàng tiềm năng hoặc có nhu cầu. Ngoài giờ làm tôi tranh thủ thời gian để giới thiệu về BHXH tự nguyện đến với gia đình, người thân, bạn bè, chia sẻ với họ những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những quyền lợi mà họ sẽ nhận được cả về trước mắt và lâu dài. Qua đó, nhiều khách hàng đã quan tâm và tham gia, đến nay tôi đã khai thác, phát triển được 10 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thành phố là địa bàn có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động sinh sống, làm việc, vì vậy, thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng tư vấn, tuyên truyền, trong đó tập trung vào đối tượng lao động tự do, làm nghề kinh doanh, buôn bán để khai thác, phát triển được thêm nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Lê Thị Hải Hà, giao dịch viên tài chính bưu chính, Bưu điện thành phố Lạng Sơn

 

Chủ động đến từng nhà dân để tuyên truyền về BHXH tự nguyện

Tôi tham gia làm đại lý về khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 6/2018. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và đại lý phát triển BHXH tự nguyện, tôi đã chủ động tuyên truyền lồng ghép về chính sách BHXH tự nguyện đến với hội viên và nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, buổi tối hoặc ngày nghỉ, tôi tranh thủ đến từng nhà người dân để tuyên truyền về BHXH tự nguyện. Từ tháng 6/2018 đến nay, cá nhân tôi đã phát triển được 11 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, qua đó góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu khai thác, phát triển BHXH tự nguyện của huyện Đình Lập. Với kết quả này tôi đã được BHXH tỉnh tặng giấy khen về công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2018.

Mã Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Bình, huyện Đình Lập

THANH HUYỀN – HOÀNG CHUYÊN