Thứ bảy,  27/02/2021

Kiểm tra chất lượng nước sạch theo định kỳ

Từ ngày 15/6/2019, từng tỉnh/thành phố phải có bộ phận tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý.

Kiếm tra chất lượng nước tại một số khu chung cư tại Hà Nội. Ảnh minh họa

 

Tại Hội nghị phổ biến Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, do Bộ Y tế tổ chức ngày 27/12, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư  41/2018/TT-BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Quy chuẩn này sẽ thay thế QCVN 01: 2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

Theo đại diện Cục Quản lý môi trường y tế, điểm thay đổi lớn nhất của Quy chuẩn mới bao gồm nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Bộ Y tế ban hành và nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành tùy từng địa phương. Một điểm mới so với QCVN:01:2009/BYT, QCVN:02:2009/BYT là quy định này căn cứ áp dụng phương pháp thử theo tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành, tránh tình trạng phải liên tục sửa đổi quy chuẩn khi phương pháp thử được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế cũng cho biết, các viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình chất lượng nước sạch của các tỉnh trong địa bàn phụ trách theo định kỳ 6 tháng/lần; Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chất lượng nước; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý…

Quy chuẩn mới sẽ xóa bỏ sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước, tăng tính chủ động của các địa phương và vai trò, trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước trong đảm bảo an toàn cấp nước.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020 tỉ lệ các hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định trên cả nước là trên 95%, trong đó nước sạch theo quy định là trên 60%. Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam đưa ra đến năm 2030 chấm dứt đi vệ sinh ngoài trời, 100% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Theo Chinhphu