Thứ tư,  11/12/2019

Chuyển biến tích cực từ cuộc vận động lớn

(LSO) – Ba năm qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả tích cực.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện từ năm 2016, hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Cuộc vận động có 5 nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Để thực hiện hiệu quả, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình phối hợp triển khai thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức.

Nhân dân xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng bê tông đường giao thông nông thôn

Nổi bật là vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Thông qua đó, bà con nhiều nơi đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ. Chẳng hạn như: mô hình trồng quýt ở Bắc Sơn, trồng na ở Chi Lăng; hồng Vành Khuyên, hồng Bảo Lâm ở Văn Lãng, Cao Lộc; mô hình cánh đồng mẫu lúa “Nếp cái hoa vàng” tại xã Bắc Sơn, chăn nuôi dê, nuôi bò lai sinh sản ở xã Nhất Tiến, nuôi cá ở xã Đồng Ý (huyện Bắc Sơn); các sản phẩm rau an toàn tại xã Tân Liên, Gia Cát (huyện Cao Lộc)… Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22,64 % (năm 2016) xuống còn 16,07% (năm 2018).

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Theo đó, 3 năm qua, nhân dân đã hiến trên 400 nghìn mét vuông đất, ủng hộ trên 300 nghìn ngày công, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 9,7 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Các nội dung khác trong cuộc vận động về văn hóa, tư tưởng, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự… MTTQ các cấp cũng đã có đóng góp không nhỏ trong vận động nhân dân tham gia. Ba năm qua, nhân dân đã cung cấp trên 1.300 nguồn tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá án; toàn tỉnh xây dựng được 637 mô hình bảo vệ môi trường, 154 mô hình xử lý chất thải; đến nay, gần 98% dân cư thành thị và 87% dân cư nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh…

Để tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Tiếp tục nhân rộng mô hình và xây dựng mô hình mới, hiệu quả trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới…

HOÀNG HUẤN