Thứ sáu,  13/12/2019

Chuyển biến thực hiện nếp sống văn minh ở Lộc Bình

(LSO) – Huyện Lộc Bình có 29 xã, thị trấn với 78.324 nhân khẩu, có nhiều dân tộc anh em như: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chỉ… Trên địa bàn huyện còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập trong việc xây dựng đời sống văn hóa, gây không ít phiền toái, lãng phí về tiền của và vật chất trong nhân dân. 

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nếp sống văn minh, tháng 4/2017, Huyện ủy Lộc Bình đã ban hành Nghị quyết số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện hiện nếp sống văn minh (NSVM). Thực hiện nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở coi đây là một trong những phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Ban Chỉ đạo huyện soạn thảo ban hành quy ước, hương ước để hướng dẫn cơ sở; đồng thời xây dựng mẫu quy chế tổ chức hoạt động của các hội hiếu ở khu dân cư.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần nghị số 11 của Huyện ủy, năm 2018, các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai những việc làm cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân. Ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức cuộc gặp mặt với 26 thầy Tào; đại diện các nhóm thầy Tào trên địa bàn của các xã thị trấn quán triệt về quy định không để linh cữu trong nhà quá 48 giờ và nghiêm túc thực hiện không làm đám hiếu riêng; tổ chức tập huấn cho 466 thành viên ban chỉ đạo NSVM các cấp. Ban Chỉ đạo NSVM huyện thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết 11 tại xã trọng điểm; UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai, quát triệt cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện…

Kết quả triển khai trong năm 2018, toàn huyện đã tổ chức lồng ghép chuyên đề tuyên truyền NSVM được trên 2.012 buổi, với trên 66.992 lượt người tham dự. Tại các khu dân cư có 226/226 thôn khu triển khai bổ sung quy ước hương ước.

Qua đó, việc thực hiện NSVM năm 2018 trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ nét. Các đám cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, đúng các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình; giảm đáng kể tình trạng cưới tảo hôn, không đăng ký kết hôn trước khi tổ chức lễ cưới. Trong năm huyện có 660 đám cưới, trong đó có gần 96% đám cưới thực hiện theo NSVM. Về việc tang, đã giảm hẳn hủ tục làm đám hiếu riêng; 99/262 hội hiếu tại khu dân cư đã sửa đổi bổ sung quy chế theo hướng dẫn của huyện. Trong năm trên địa bàn có 430 đám tang, trong đó gần 72% thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 11.

Về lễ hội, huyện đã thực hiện tốt công tác tổ chức lễ hội điểm hằng năm. Các xã có lễ hội thực hiện nghiêm túc quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ; lễ hội không dùng ngân sách cho công tác tổ chức; 100% lễ hội trên địa bàn đều phát huy được giá trị văn hóa; kết hợp lồng ghép các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi lành mạnh.

Ông Lương Văn Nam, Trưởng Phòng Văn hoá – Thông tin huyện cho biết: Năm qua, công tác triển khai thực hiện NSVM trên địa bàn huyện theo tinh thần NQ số 11 của Huyện ủy đã có những bước chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc, trong đó có cả gia đình đảng viên; chính vì vậy, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo NSVM của huyện tiếp tục triển khai quyết liệt hơn; tăng cường sự giám sát, kiểm tra các cấp cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc gương mẫu chấp hành các quy định thực hiện NSVM.

PHAN CẦU