Phỏng vấn tuyển lao động.

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong năm 2018, cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,65 triệu người, vượt 3,1% so với kế hoạch. Đặc biệt, xuất khẩu lao động tiếp tục lập kỷ lục về số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18/1 tại Hà Nội.

Trong năm 2018, giải quyết việc làm trong nước đạt khoảng 1,5 triệu người. Đối với tạo việc làm ngoài nước, có khoảng 143.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129,9% kế hoạch, đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với việc vượt chỉ tiêu trong giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị trong năm 2018 cũng đã xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua, chỉ còn 3,1%.


Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018. 

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, trong năm 2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động, kết nối cung-cầu lao động.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho các nhóm lao động dễ bị tổn thương như người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động di cư, lao động nông thôn, lao động khu vực phi chính thức. Đổi mới và nâng cao chất hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm; tăng tần suất, đa dạng hóa hình thức tổ chức và làm phong phú hơn hoạt động của các sàn giao dịch việc làm.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, trong năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung-cầu nhân lực trong cả nước, khu vực và gắn với thị trường lao động trong nước và ngoài nước; thúc đẩy chuyển dịch lao động, sử dụng hợp lý và hiệu quả lực lượng lao động. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc ở nước ngoài.

Mục tiêu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt ra trong năm 2019 là duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%./.