Thứ bảy,  08/08/2020

Tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất

Năm 2019, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHXH đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên địa bàn toàn quốc. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu và giảm nợ đọng BHXH, BHYT xuống mức tối thiểu.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất

Vận hành dây chuyền sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh.

 

Thay đổi trong giao chỉ tiêu và công tác thu

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019 của ngành BHXH, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Ðình Liệu cho biết, năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành tốt chỉ tiêu thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai quyết liệt những công tác này, nhằm khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế của năm trước với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, từ năm 2019, hằng tháng, toàn ngành sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để triển khai, đánh giá trên toàn quốc, tập trung vào việc phối hợp giữa cơ quan BHXH với các sở, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ðể chuẩn bị cho những nhiệm vụ này, Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) Vũ Mạnh Chữ cho biết, từ năm 2019, hằng ngày Ban Thu sẽ tổng hợp, đánh giá tiến độ thực hiện ở từng BHXH tỉnh. Nếu địa phương nào không có biến động về số thu trong ngày, Ban Thu sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo ngành. Ðể phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, yêu cầu sẽ tập trung vào giải pháp thông qua dữ liệu ngành thuế; từ đó rà soát, đánh giá, phân loại doanh nghiệp và người lao động cần tuyên truyền, vận động.

Bên cạnh đó, cũng có sự thay đổi về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện theo giai đoạn ba năm. Các chỉ tiêu này sẽ căn cứ trên các số liệu thống kê của BHXH Việt Nam và lực lượng lao động, tốc độ tăng trưởng lao động ở các địa phương; bảo đảm toàn ngành phải đạt tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH so với lực lượng lao động là: Năm 2019 (30,8%); năm 2020 (33,5%); năm 2021 (35,1%). Những tỉnh có nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp và những tỉnh miền núi thì chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ cao hơn.

Ðặc biệt, trong phát triển BHXH tự nguyện, ngành cũng xem xét phê duyệt phương án BHXH các tỉnh phối hợp bưu điện tổ chức hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia, với chỉ tiêu cũng được giao theo giai đoạn ba năm; bảo đảm số đối tượng tăng mới năm 2019 là 220 nghìn người; năm 2020 là 240 nghìn người; năm 2021 là 260 nghìn người… Ðồng thời, Ban Thu sẽ căn cứ tình hình từng địa phương để giao thêm phần phát triển đối tượng BHXH tự nguyện cho riêng BHXH các tỉnh, thành phố tự đảm nhận.

Xây dựng quy trình thanh tra đột xuất

Năm 2019, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành. Ðáng chú ý, về công tác thu nợ sẽ có thay đổi lớn, khi BHXH Việt Nam thực hiện ban hành tự động quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất trên phần mềm của ngành và được quản lý, giám sát tập trung tại BHXH Việt Nam.

Về thanh tra chuyên ngành đột xuất đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hiện nay, Ban Thu phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Thanh tra – Kiểm tra xây dựng một quy trình thanh tra đột xuất tự động. Theo đó, căn cứ vào dữ liệu quản lý thu của ngành, phần mềm sẽ xác định những đơn vị nợ đọng từ ba tháng trở lên và ban hành quyết định thanh tra đột xuất, biên bản thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính. BHXH các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, nhân lực để thực hiện quyết đinh thanh tra theo đúng quy định. Việc thực hiện sẽ được cập nhật trên hệ thống phần mềm để báo cáo lãnh đạo ngành.

Ðể thực hiện tốt những nhiệm vụ trong năm 2019, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu và giảm nợ đọng BHXH, BHYT xuống mức tối thiểu, Phó Tổng Giám đốc Trần Ðình Liệu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh phải tập trung mọi nguồn lực để triển khai ba nhiệm vụ lớn của ngành trong công tác thu ngay từ đầu năm 2019. Trong đó, Ban Thu phải nhanh chóng tính toán để tạm giao ngay chỉ tiêu thu, để BHXH các tỉnh, thành phố chủ động đôn đốc hoạt động thu, phấn đấu toàn ngành đạt số thu trong tháng 1-2019 thấp nhất là 30 nghìn tỷ đồng.

Về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất tự động – đây là một quy định đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đồng ý tổ chức thực hiện. Các đơn vị liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện các quy trình để ngành sớm ký ban hành thực hiện ngay. Các tỉnh khi triển khai thực hiện phải thường xuyên báo cáo tiến độ công việc, để BHXH Việt Nam nắm tình hình, bố trí tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến.

Theo Nhandan