Thứ sáu,  23/08/2019

Thành phố Lạng Sơn: Hiệu quả chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng

(LSO) – Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Có được những mặt tích cực đó không thể không kể đến vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Năm 2018, thành phố Lạng Sơn có 127 người có uy tín (100 nam, 27 nữ), trong đó có 41 người dân tộc Kinh, 51 dân tộc Tày, 34 dân tộc Nùng, 1 người Hoa. Người có uy tín trên địa bàn đa số là những người lớn tuổi, được tín nhiệm trong cộng đồng dân cư, là đầu mối quan trọng trong việc tiếp nhận thông tin và vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đóng góp tích cực trong việc phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg, ngày 1/2/2008 về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg thành phố Lạng Sơn tặng quà tết cho  người có uy tín trên địa bàn

Theo đó, hằng năm, lãnh đạo UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã phối hợp với MTTQ và công an tiến hành rà soát, đối chiếu các tiêu chí của người có uy tín theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ chức quần chúng phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và cụ thể các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến toàn thể nhân dân, người có uy tín trên địa bàn thông qua các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ, báo cáo việc thực hiện đảm bảo thời gian đúng theo quy định.

Ông Lộc Đức Tiên – người có uy tín ở thôn Vĩ Hạ, xã Hoàng Đồng cho biết: Chúng tôi được cấp phát một số tờ báo của trung ương và báo Đảng địa phương; đồng thời được cấp ủy, chính quyền nơi cư trú mời tham gia vào các cuộc họp, hội nghị dân cư, được nghe phổ biến thông tin và đóng góp ý kiến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, các chương trình, kế hoạch phát triển khác của địa phương. Vì vậy chúng tôi có điều kiện học hỏi, mở mang kiến thức, phục vụ tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của thành phố tổ chức 2 đợt bồi dưỡng kiến thức kinh tế – xã hội cho 232 lượt đại biểu; chọn cử 30 người có uy tín tham dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; 3 đại biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có uy tín trong cộng đồng.

Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Để góp phần động viên, tạo điều kiện cho người có uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống để họ phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương, năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín ốm đau; trợ cấp khi gặp khó khăn; phúng viếng thân nhân gia đình, người có uy tín qua đời; thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết theo quy định. Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ban chỉ đạo tổ chức thăm, tặng quà tết cho 127 người có uy tín với số tiền 63,5 triệu đồng.

Có thể thấy rằng, người có uy tín ngày càng phát huy được vai trò, vị trí của mình, qua đó tham gia tuyên truyền cho quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Đồng thời họ là nhân tố tích cực trong việc phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo môi trường ổn định, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

THANH HUYỀN