Thứ ba,  12/11/2019

Hiệu quả từ các đại lý thu

(LSO) – Năm 2018, dân số toàn tỉnh có trên 788 nghìn người, trong đó, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là 57.272 người, bảo hiểm y tế (BHYT) là 743.622 người. Đến hết năm 2018, số người có thẻ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh chiếm tỷ lệ 94,3% so với tổng dân số. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các đại lý thu BHXH, BHYT.

Thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH về quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với Bưu điện tỉnh, đồng thời phân cấp cho BHXH các huyện, thành phố ký hợp đồng đại lý thu với UBND các xã, phường, thị trấn, hội nông dân và hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các huyện, thành phố. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 72 đại lý thu gồm: 504 điểm thu và 673 nhân viên đại lý thu, trong đó có 54 điểm thu UBND xã, phường, thị trấn (chiếm 10,7%); 53 điểm thu qua hội nông dân (chiếm 10,5%) và 185 điểm thu qua hội LHPN (36,7%); 212 điểm thu bưu điện (chiếm 45,4%).

Ông Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen cho các Đại lý thu

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đại lý thu, BHXH tỉnh quan tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH, BHYT; quy trình nghiệp vụ thu BHXH, BHYT cho các nhân viên đại lý thu trong toàn hệ thống. Năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 5 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 322 nhân viên đại lý thu. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện đặc thù của từng địa phương, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng đại lý thu; phân công cán bộ chuyên quản thu, bám sát tình hình hoạt động của từng đại lý để đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc; rà soát, chấm dứt hợp đồng đối với đại lý hoạt động không hiệu quả, vi phạm hợp đồng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các đại lý thu, kịp thời chỉ ra những sai phạm, tồn tại của các đại lý để khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó quan tâm làm tốt công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương đại lý thu có thành tích tốt trong tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Việc tổ chức tốt hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ  gia đình, góp phần quan trọng vào phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 31/12/2018, hệ thống đại lý thu toàn tỉnh đã khai thác được 2.557 người tham gia BHXH tự nguyện, 57.016 người tham gia BHYT hộ gia đình, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh lên 3.536 người, đạt 118,63% kế hoạch, tăng 1.459 người (68,6%) so với năm 2017; số người tham gia BHYT hộ gia đình là 57.191 người, tăng 5.316 người (110,2%).

Chị Lê Thị Hải Hà, giao dịch viên của Bưu điện thành phố Lạng Sơn cho biết: Thành phố là địa bàn có đông cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động sinh sống, làm việc, vì vậy, thời gian qua, tôi đã tập trung tư vấn, tuyên truyền cho lao động tự do, người làm nghề kinh doanh, buôn bán để khai thác, phát triển các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Mặc dù mới tham gia làm đại lý từ tháng 8/2018 nhưng đến hết năm 2018 tôi cũng đã khai thác, phát triển được 10 người tham gia, góp phần vào kết quả chung của đơn vị, được lãnh đạo BHXH tỉnh ghi nhận.

Để khích lệ những đại lý thu làm tốt công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hằng năm, BHXH tỉnh đều tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động đại lý; kịp thời khen thưởng, biểu dương các đại lý hoạt động hiệu quả. Ông Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Năm 2018, BHXH tỉnh đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 35 nhân viên đại lý thu có thành tích trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Qua đó kịp thời động viên các tập thể, cá nhân đại lý thu tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhằm đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2019.

THANH HUYỀN