Thứ ba, 23/07/2019
Tổng điều tra dân số và nhà ở:

Phấn đấu hoàn thành trước thời hạn

LSO-Sau 16 ngày thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT), cuộc TĐT trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh phấn đấu đến ngày 20/4 cơ bản hoàn tất TĐT, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch.


Các điều tra viên thành phố Lạng Sơn trao đổi nghiệp vụ
điều tra trên thiết bị điện tử (CAPI)

Cùng với các địa phương trên cả nước, cuộc TĐT trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1/4/2019, kết thúc vào ngày 25/4/2019. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo tỉnh về Tổng điều tra dân số và nhà ở, toàn tỉnh có 2.138 địa bàn bình thường với trên 200.000 hộ (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành công an, quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài). Tính đến 9 giờ 35 phút ngày 16/4/2019, toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn 169.254/200.249 hộ, đạt 84,5%.

Việc TĐT đạt kết quả cao là do sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hợp tác của mỗi người dân. Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp rất lớn của hơn 1.000 điều tra viên. Các điều tra viên đã không quản ngại thời tiết, dù ngày hay đêm, đến từng hộ gia đình để thực hiện TĐT, đảm bảo số liệu thông tin được an toàn, chính xác. Anh Hoàng Văn Nguyên, tổ trưởng tổ điều tra dân số và nhà ở xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng cho biết: Xã Hữu Liên có 2 thôn Lân Đặt và Nà Nọoc giao thông khó khăn nhất, tôi và các điều tra viên phải đi bộ 2 giờ mới tới nơi. Dù vất vả nhưng bà con nhân dân hợp tác tốt nên việc điều tra hoàn thành nhanh.


Điều tra viên thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng thực hiện lấy thông tin
vào phiếu điều tra điện tử tại khu Tân Hòa 2

Tuy nhiên, việc TĐT có sự khác nhau giữa khu vực thành thị và nông thôn. Đối với khu vực nông thôn, bà con chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp nên việc khai thác các chi tiết về trình độ học vấn, lao động việc làm đơn giản, việc điều tra hộ thường thực hiện vào buổi trưa hoặc buổi tối khi bà con kết thúc công việc, do đó việc tiếp cận thực hiện điều tra được thực hiện có hiệu quả, đến nay, tỷ lệ hoàn thành tại khu vực nông thôn đạt 86,88%. Tại khu vực thành thị, các điều tra viên gặp khó khăn do các hộ gia đình chủ yếu là viên chức, công chức nên việc khai thác chi tiết các số liệu về trình độ học vấn, lao động việc làm tốn nhiều thời gian, nên tỷ lệ hoàn thành việc điều tra đạt 76,1%. Để phấn đấu thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, ban chỉ đạo TĐT các cấp phối hợp với các cấp chính quyền, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, tạo điều kiện tốt nhất cho các điều tra viên tiếp cận và khai thác thông tin chính xác, hiệu quả, thuận tiện.

Điểm mới trong công tác TĐT năm 2019 là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả các công đoạn, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Nhiều huyện, thành phố hoàn thành việc điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) đạt tỷ lệ cao như: huyện Lộc Bình đạt 95,58%, huyện Hữu Lũng đạt 89,22%. Ông Vũ Đăng Tiến, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở năm 2019 huyện Hữu Lũng cho biết: Huyện Hữu Lũng có 263 địa bàn điều tra với hơn 31.000 hộ. Xác định rõ tầm quan trọng của việc điều tra bằng CAPI, Ban Chỉ đạo TĐT huyện đã tuyển chọn 142 điều tra viên chính thức và dự phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử phục vụ điều tra. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo TĐT huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho tất cả các tổ trưởng và điều tra viên nên việc công tác điều tra bằng CAPI được thực hiện hiệu quả, chính xác.

Bà Lương Thị Tầm, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Chánh Văn phòng BCĐ TĐT tỉnh cho biết: Lạng Sơn phấn đấu đến 20/4/2019 sẽ cơ bản hoàn thành công tác TĐT dân số, nhà ở năm 2019, sớm hơn 5 ngày so với thời gian TĐT của Ban Chỉ đạo trung ương đề ra. Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở tỉnh đang tích cực đôn đốc điều tra viên thực hiện hiện tổng điều tra theo phương châm “dễ làm trước khó làm sau”, đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ điều tra viên trong quá trình điều tra để đảm bảo tiến độ.

 TRIỆU THÀNH