Thứ sáu,  23/08/2019
Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an toàn” ở huyện Chi Lăng:

Ý nghĩa những chiếc biển

LSO-Đến các xã của huyện Chi Lăng, không khó để bắt gặp những chiếc biển ghi: “Hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch”. Việc gắn biển đã tạo ra những ý nghĩa thiết thực, góp phần thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”.


Hội viên phụ nữ thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an toàn”

Gắn biển “Hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch” là cách làm sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chi Lăng trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”. Chiếc biển có kích thước dài rộng 20 x 30 cm, với dòng chữ trắng nổi bật trên nền xanh. Tiêu chí để lựa chọn các hộ gia đình được gắn biển phải là gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, gương mẫu và làm tốt các tiêu chí. Chi Lăng là huyện đầu tiên triển khai việc gắn biển, từ tháng 8/2018, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo hội phụ nữ 20/20 xã, thị trấn lựa chọn mỗi cơ sở 2 hộ tiêu biểu để gắn biển. Đến nay, toàn huyện có trên 206 biển (toàn tỉnh có trên 350 biển).

Đối với những hộ gia đình được gắn biển, mỗi thành viên đều nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc duy trì các tiêu chí của cuộc vận động. Chị Phan Thị Bảo, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng chia sẻ: Từ khi được gắn biển “Hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch” gia đình tôi cảm thấy vinh dự, tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động. Đồng thời tôi cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, kiến thức về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an toàn” cho các chị em trong thôn.

Để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, các cấp hội phụ nữ đã tích cực tuyên truyền về các tiêu chí của cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên bằng các hình thức: tuyên truyền miệng, lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, tọa đàm, giao lưu… Trong đó tập trung vào các nội dung mới của cuộc vận động đó là “gia đình không sinh con thứ ba” chuyển thành “gia đình không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình”; nội hàm tiêu chí “gia đình không đói nghèo” thay đổi phù hợp với chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của Chính phủ; nội dung cụ thể của “3 an toàn” mà Hội LHPN tỉnh thêm vào cuộc vận động, là “an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm”. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được 279 cuộc với 13.312 người tham gia.

Đồng thời, các cơ sở hội còn tổ chức cho cán bộ, hội viên đến tham quan, học tập tại các hộ gia đình tiêu biểu được gắn biển “5 không, 3 sạch” trong xã. Bà Hoàng Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng cho biết: Cuối tháng 3/2019, chúng tôi đã tổ chức đoàn cán bộ, hội viên đến tham quan 1 hộ gia đình được gắn biển “5 không, 3 sạch” tại thôn Nà Canh. Tại đây, chủ hộ gia đình đã chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, dọn dẹp bếp ăn, phòng ngủ, vườn rau khoa học, gọn gàng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là dịp để chị em chia sẻ kiến thức nuôi dạy con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình, nhờ đó thúc đẩy tinh thần thi đua thực hiện cuộc vận động giữa các gia đình, các chi hội phụ nữ.

Ngoài ra, để cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức và thực hiện tốt cuộc vận động, hằng năm, các cấp hội phụ nữ đều triển khai tới 100% hộ gia đình hội viên, tổ chức đăng ký thực hiện và cuối năm rà soát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí để làm căn cứ bình xét thi đua. Mỗi năm, các cơ sở xã, thị trấn hướng dẫn và giúp đỡ ít nhất 2 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an toàn”. Hết năm 2018, toàn huyện đã có  7.823 hộ hội viên phụ nữ đạt 11 tiêu chí.

Bà Nguyễn Mai Huyền, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng khẳng định: Việc gắn biển hộ gia đình “5 không, 3 sạch” tạo ra nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm biểu dương các hộ tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng cùng nâng cao trách nhiệm, ý thức thực hiện cuộc vận động.  Năm 2019, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở hội lựa chọn mỗi thôn ít nhất 1 hộ gia đình để gắn biển. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6/2019 tới đây, Hội LHPN huyện sẽ biểu dương và tặng giấy khen cho 10 hộ gia đình tiêu biểu đã được gắn biển và thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn” để động viên khích lệ các gia đình, thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động trên địa bàn huyện.

DƯƠNG DUYÊN