Thứ sáu,  18/10/2019

Thành phố Lạng Sơn: Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

(LSO) – Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh và phục vụ lợi ích của người dân. Thời gian qua, UBND thành phố đã có nhiều giải pháp thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

Năm 2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND quy định tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Các tuyến phố văn minh phải đáp ứng được các tiêu chí về: kiến trúc công trình; cơ sở hạ tầng; chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh đô thị; trật tự đô thị; văn hóa, văn minh thương mại và tiêu chí về thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, thành phố Lạng Sơn có 43 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị.

Đội trật tự đô thị phường Chi Lăng ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, hệ thống thoát nước, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, trồng mới cây xanh bóng mát trên các tuyến phố… Qua đó, tạo sự đồng thuận và thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng cho biết: Để xây dựng tuyến phố văn minh, UBND phường đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ dân cư trú trên tuyến phố ký cam kết thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. UBND phường cũng chỉ đạo đội trật tự đô thị thường xuyên phối hợp với các khối phố kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, mái che mái vẩy, biển quảng cáo không đúng quy định…. gây mất trật tự an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Các phường cũng duy trì hoạt động mô hình đoạn đường tự quản của các tổ chức đoàn thể…nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn. Ông Lê Văn Hùng, khối 11, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: “Nhờ thành phố xây dựng tuyến phố văn minh đô thị mà hiện nay, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố đẹp hẳn lên. Đường sá được mở rộng, thông thoáng, khang trang, người dân chúng tôi ai nấy đều phấn khởi”.

Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2019, thành phố Lạng Sơn lựa chọn 15 tuyến phố để chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Ngay từ đầu năm, UBND các phường đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác với các thành viên liên quan thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương của thành phố và các tiêu chí, tiêu chuẩn của tuyến phố văn minh đô thị; vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí của tuyến phố văn minh đô thị.

Ông Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch về đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các tuyến phố văn minh đô thị. UBND thành phố đã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị, Phòng Văn hóa – Thông tin, Công an thành phố, UBND các phường, xã phối hợp tuyên truyền vận động và tổ chức ra quân xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường, duy trì thường xuyên không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã cùng sự đồng thuận của người dân, việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị của thành phố Lạng Sơn góp phần tích cực đưa thành phố trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

TRANG VÂN