Thứ ba,  04/08/2020

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

(LSO) – Nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (GCCN), những năm qua, các cấp công đoàn đã quan tâm triển khai nhiều biện pháp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, lao động và tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 10 công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp mới 270 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS hiện có lên 1.432 đơn vị với tổng số hơn 42.600 đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ huyện Hữu Lũng là đơn vị luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ông Trần Quốc An, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hữu Lũng cho biết: Bám sát văn bản chỉ đạo của Huyện ủy và công đoàn cấp trên, LĐLĐ huyện thường xuyên phối hợp khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và CNLĐ để có biện pháp tiếp cận, tuyên truyền và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và tổ chức ra mắt CĐCS. Đến nay, LĐLĐ huyện Hữu Lũng có 20 CĐCS doanh nghiệp trực thuộc với  tổng số hơn 3.840 đoàn viên.

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho công nhân, lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần để người lao động yên tâm công tác, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công ty TNHH Bảo Long đo, may đồng phục bảo hộ lao động cho công nhân

Từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức 13 lớp tập huấn cho 1.340 lượt cán bộ công đoàn; 7 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 600 công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. Các chuyên mục “Lao động – Công đoàn” trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được duy trì, phản ánh hoạt động và những chính sách pháp luật mới có liên quan đến người lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hợp đồng lao động… Qua đó, người lao động hiểu và chủ động phản ánh kịp thời với bộ phận chức năng khi có biểu hiện vi phạm pháp luật. Hằng năm, toàn tỉnh có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 70% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 76% doanh nghiệp có CĐCS tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Để người lao động yên tâm làm việc, các cấp công đoàn luôn quan tâm, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà “Mái ấm công đoàn”… Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức tặng 611 suất quà tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận và phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trên 33.700 lượt đoàn viên công đoàn; hỗ trợ 29 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng…

Với những nỗ lực của tổ chức công đoàn, người lao động luôn yên tâm công tác, nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…  nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động của đơn vị. Bình quân hằng năm có 83% CĐCS đạt vững mạnh (năm 2018 đạt 85,4%).

Ông Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công nhân, lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; chủ động kiến nghị, tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động; vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

NGỌC HIẾU