Thứ hai,  13/07/2020

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội: Hiệu quả từ sự đồng bộ

(LSO) – Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người dân luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo; các cấp, ngành chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ trong tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về chính sách BHXH.

Theo đó, công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH giữa các cơ quan, ban, ngành với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn từng bước được cải thiện; nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, hướng mạnh về cơ sở, trực tiếp đến với người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị. Hình thức tuyên truyền được thực hiện theo chuyên đề, theo các đợt phát động, đồng thời được tổ chức lồng ghép trong các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền về BHXH được củng cố, kiện toàn và nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát tờ rơi tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Từ năm 2014 đến hết quý I/2019, toàn tỉnh tổ chức được trên 1.700 cuộc hội thảo, tọa đàm về chính sách bảo hiểm với hơn 110 nghìn lượt người tham gia; trên 110 hội nghị tập huấn tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn.

Bà Nông Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền có hiệu quả Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời tích cực tuyên truyền trực quan cũng như tuyên truyền trên hệ thống thông tin nội bộ và trong hoạt động chuyên môn của ngành BHXH.

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến hết quý I/2019, BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức gần 500 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại các xã và thôn, bản. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền treo băng rôn, khẩu hiệu, lắp đặt pano tuyên truyền trên các trục đường chính và tại UBND các xã, địa điểm thu BHXH; phát hành tờ gấp; hướng dẫn nhân dân tìm hiểu chế độ, chính sách về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Trong hoạt động nội bộ của BHXH tỉnh, thường xuyên đăng tải các văn bản pháp luật mới, các văn bản có liên quan việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT để tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH và phục vụ công tác tra cứu của cán bộ và nhân dân. Tổng số tin, văn bản được đăng tải trên website BHXH tỉnh trong các năm 2014 – 2018 là trên 1.200 tin bài, 400 văn bản nghiệp vụ về BHXH.

Do chính sách BHXH có nhiều đặc thù theo từng nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, để tăng hiệu quả cho việc tuyên truyền, cơ quan BHXH cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền theo các nhóm đối tượng và ưu tiên hình thức tổ chức hội nghị, tập huấn và tổ chức tư vấn, đối thoại trực tiếp với đối tượng tại cơ sở. Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết: Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thời gian qua, chúng tôi đã triển khai đến các cấp hội cơ sở, tích cực tuyên truyền, đồng thời chọn lựa cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia làm nhân viên đại lý thu, phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho các nhân viên đại lý thu của hội phụ nữ.

Bà Phạm Thị Mai Phương, thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng cho biết: Sau khi được tuyên truyền và tìm hiểu về chính sách BHXH, từ tháng 9/2018 đến nay tôi đã tham gia BHXH tự nguyện và động viên những người dân trong thôn cùng sớm tham gia để đảm bảo quyền và lợi ích cho mình khi về già.

Với những nỗ lực và sự vào cuộc đồng bộ trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, đến hết quý I/2019, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 741.279 người, đạt 98,3% so với dự toán thu BHXH Việt Nam giao. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,07% dân số, cao hơn 0,07% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

THANH HUYỀN