Thứ tư,  13/11/2019

Chỉ số Par Index năm 2018: Lạng Sơn xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố

LSO-Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) – Par Index năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 diễn ra chiều nay (24/5) tại Hà Nội do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức.


Người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” huyện Cao Lộc

Cụ thể, Lạng Sơn đạt 77,25 điểm, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 1 bậc so với năm 2017. Trong đó điểm thẩm định đạt 47,75 điểm; chỉ số SIPAS đạt 9,15 điểm; điểm khảo sát lãnh đạo quản lý đạt 16,85 điểm; điểm tác động đến phát triển kinh tế – xã hội đạt 3,5 điểm.

Năm 2018, bộ tiêu chí xác định chỉ số Par Index cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí và 96 tiêu chí thành phần.

Sở dĩ chỉ số Par Index 2018 của Lạng Sơn tăng bậc so với năm 2017 do UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính trong toàn tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung CCHC.

MINH ĐỨC