Thứ bảy,  07/12/2019

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ III

(LSO) – Sáng nay (19/6), thành phố Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự đại hội có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho trên 5 vạn đồng bào DTTS trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ mở màn Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số Thành phố Lạng Sơn lần thứ III

Thành phố Lạng Sơn hiện có hơn 96.800 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm 59,09%. Trong giai đoạn 2014 – 2019, thành phố đã tập trung huy động các nguồn vốn trên 708,575 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 20 công trình hạ tầng về giáo dục, 3 công trình y tế, 19 công trình trụ sở, hội trường; 394 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 50 km và nhiều công trình giao thông thủy lợi góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nói chung và đồng bào DTTS nói riêng.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào DTTS thành phố Lạng Sơn đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố cần tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các DTTS; bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, tạo điều kiện để người dân lao động, học tập, rèn luyện, cống hiến cho quê hương.

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, đại hội đã biểu quyết thông qua “Quyết tâm thư” với 5 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS; đảm bảo quốc – phòng an ninh trên địa bàn; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Đại hội đã chọn cử 17 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

NGỌC HIẾU