Thứ hai,  20/01/2020

Quan tâm công tác gia đình

(LSO) – Những năm qua, công tác gia đình ở Lạng Sơn luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết: Với chức năng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh, sở đã chủ động hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ công tác gia đình; lồng ghép nội dung công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), bình đẳng giới với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, phố văn hóa…

Các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng trong hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” năm 2019

Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong việc triển khai nhiệm vụ công tác gia đình, BCĐ công tác gia đình cấp tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn BCĐ cấp cơ sở tuyên truyền sâu rộng về công tác gia đình. Trong năm 2018, BCĐ cấp tỉnh đã in, cấp phát hơn 1.000 tài liệu hướng dẫn hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ PCBLGĐ cho 226 xã, phường, thị trấn; in 1.500 tờ lịch áp phích, 1.200 đĩa VCD tuyên truyền về PCBLGĐ… Cùng đó, BCĐ tại cơ sở đã tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan được trên 600 băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền xe lưu động được trên 400 lượt trên các tuyến phố chính, khu đông dân cư, chợ phiên; các đội chiếu bóng lưu động đã tuyên truyền trước các buổi chiếu phim về chủ đề gia đình Việt Nam được trên 300 buổi, phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh được trên 60 nghìn lượt người xem.

Toàn tỉnh đã có nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) về công tác gia đình ra đời, như: CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm PCBLGĐ… Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 142 mô hình; 710 CLB “Gia đình phát triển bền vững”; 226 CLB “Gia đình hạnh phúc”; 4 CLB “Mẹ và con gái” với hàng chục ngàn thành viên tham gia… Các CLB đã góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng trong hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” năm 2019

Đáng chú ý, một trong những nội dung trọng tâm của công tác gia đình là phát động chiến dịch truyền thông PCBLGĐ và tổ chức các hoạt động hưởng ứng  nhân  ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6…. Theo đó, hằng năm, 11/11 huyện, thành phố đã cụ thể hóa bằng nội dung thiết thực như: tổ chức hội thi nấu ăn, tọa đàm, tìm hiểu kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức diễn đàn “Phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em”; triển khai “Ngày pháp luật”; tuyên truyền về mô hình gia đình nhiều thế hệ chung sống hòa bình, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao. Nhiều địa bàn làm tốt công tác gia đình như: thành phố Lạng Sơn; các huyện: Chi Lăng, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định…

Số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2018 (đơn vị: hộ)

Tiêu biểu như huyện Chi Lăng, vào ngày 28/6 hằng năm, huyện đã duy trì được rất nhiều hoạt động bổ ích và thiết thực như: tổ chức tọa đàm, tìm hiểu kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức hội thi nấu ăn… Thông qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như PCBLGĐ. Bà Chu Thị Sao, chủ hộ gia đình 3 thế hệ tại thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng chia sẻ: Thông qua các hội thi, đặc biệt hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” giúp tôi có thêm kiến thức để bữa cơm vừa ngon, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình, giúp cho các thành viên trở nên gắn kết hơn, gia đình hạnh phúc hơn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở, số lượng và chất lượng gia đình văn hoá trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Riêng năm 2018, toàn tỉnh có 143.926/191.617 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, đạt 83% (tăng 2% so với năm 2017).

Năm 2019, nhằm tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về PCBGĐ và Ngày Gia đình Việt  Nam 28/6 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, BCĐ công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở cùng các cấp, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, ngày 20/6/2019, BCĐ công tác gia đình tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ và ngày Gia đình Việt Nam… thu hút hơn 500 người tham dự và hưởng ứng. Cùng đó, 11 huyện, thành phố đã triển khai các hoạt động hưởng ứng ý nghĩa, tiêu biểu như: huyện Chi Lăng tổ chức hội thi nấu ăn tại xã Chi Lăng với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; huyện Văn Lãng với hội thi “Tìm hiểu kiến thức gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” tại xã Tân Lang; huyện Lộc Bình tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” tại xã Hiệp Hạ; thành phố Lạng Sơn định hướng các phường, xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm hưởng ứng ngày gia đình…

Lịch sử và ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Theo lời Bác, ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55 – CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TUYẾT MAI