Thứ bảy,  06/06/2020

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác BHXH, BHYT

LSO- Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020” (Nghị quyết 21). Sau gần 7 năm thực hiện, tỉnh đã đạt những kết quả thiết thực. Nhân kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7, phóng viên Báo Lạng Sơn có bài phỏng vấn đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những kết quả của tỉnh đạt được trong thời gian qua.


Cán bộ Phòng khám ngoại trú ARV thuộc Trung tâm Y tế Cao Lộc
tư vấn về các quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS 

PV: Xin đồng chí cho biết, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW trong thời gian qua như thế nào?

Đồng chí Dương Xuân Huyên: Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo BHXH tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin đồng chí cho biết khái quát những kết quả tỉnh đã đạt được trong gần 7 năm thực hiện Nghị quyết 21?

Đồng chí Dương Xuân Huyên: Sau gần 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành và của cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được chú trọng và quan tâm nhiều hơn thông qua sự phối hợp giữa các sở, ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; phát triển đối tượng tham gia; quản lý quỹ BHXH, BHYT; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động… qua đó thực hiện đúng chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2012 đến nay, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả, tần suất thông tin cao, phạm vi thông tin được thực hiện rộng rãi đến tất cả các nhóm đối tượng và địa bàn. Với hình thức thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT ngày càng phong phú, sáng tạo, nhiều hình thức tuyên truyền mới được triển khai, qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN liên tục tăng đều qua các năm. Tính đến hết tháng 5/2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 744.878 người, đạt 98,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong đó, tham gia BHYT là 739.298 người  (bao gồm 5.528 người là thân nhân quân đội), đạt 98,8% kế hoạch.

Tỷ lệ bao phủ BHYT do BHXH tỉnh phát hành thẻ đạt 92,34% dân số của tỉnh (800.654 người), cao hơn 0,34% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 (năm 2019 là 92%); nếu tính 28.000 người đi lao động, làm việc tại tỉnh khác nhưng vẫn có hộ khẩu tại tỉnh Lạng Sơn thì tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,8% dân số của tỉnh.

Thường xuyên chú trọng và làm tốt công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT. Hằng năm chi trả cho gần 1,4 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHYT với số tiền trên 2.100 tỷ đồng.

PV: Bên cạnh kết quả đạt được, xin đồng chí cho biết một vài hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện?

Đồng chí Dương Xuân Huyên: Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại như: một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn dẫn đến việc nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng Luật BHXH, BHYT, để xảy ra tình trạng trốn đóng, nợ đọng; trục lợi quỹ BHXH, BHYT… Công tác phối hợp của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT còn chưa chặt chẽ và thường xuyên, hiệu quả tuyên truyền đạt được chưa cao.

PV: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21 trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có những chỉ đạo như thế nào?

Đồng chí Dương Xuân Huyên: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo; các sở, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến và triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Chú trọng tuyên truyền đến các nhóm đối tượng như: người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhỏ, ngoài quốc doanh; người lao động kinh doanh tự do; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; hộ gia đình…

 Ngành BHXH quan tâm hơn công tác truyền thông, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả bằng các chỉ tiêu cụ thể. Thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, cộng tác viên làm công tác truyền thông đảm bảo thành thạo về chuyên môn, vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động; phấn đấu đạt được chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT mà BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Đưa nội dung triển khai chính sách BHXH, BHYT vào chỉ tiêu thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực và có thành tích tốt trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

THANH HUYỀN