Thứ hai,  13/07/2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn


(LSO) – Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các nhiệm vụ về chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua đề ra.

   Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Trong nhiệm kỳ qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh, góp phần khơi dậy các nguồn lực, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa và đem lại những kết quả quan trọng. Trong 5 năm qua, MTTQ đã vận động nhân dân ủng hộ xây dựng nông thôn mới được trên 543 tỷ đồng; hiến trên 740.000 m² đất, đóng góp gần 597.300 ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng nông thôn…  Qua đây, các tiêu chí từng bước được hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Nhân dân xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng tham gia làm đường giao thông nông thôn

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai, với nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng trong ưu tiên mua sắm hàng nội địa.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương… Nhờ đó, hiện nay, số thôn bản, khối phố trong toàn tỉnh đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa chiếm 53,2%, tăng 13,4%; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá chiếm 75,1%, tăng 8,3% so với năm 2014.

Bên cạnh đó, các hoạt động vì an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực khác, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 555 nhà đại đoàn kết, sửa chữa và phối hợp sửa chữa 148 căn nhà, xây dựng 4 nhà bán trú; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất cho 781 hộ nghèo…

   Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội

Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2014 – 2019 là MTTQ đã phối hợp tổ chức 859 hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; tổ chức tham gia đóng góp ý kiến đối với 186 dự thảo, dự án luật và nhiều dự thảo văn bản pháp quy của địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh khánh thành nhà văn hóa thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ (Văn Lãng) – công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  Ảnh: HOÀNG HUẤN

Đặc biệt, chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị được thể hiện rõ nét và ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ này, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất cùng các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội lựa chọn nội dung, đối tượng, địa bàn tổ chức giám sát, phản biện và mời các hội đồng tư vấn, chuyên gia về lĩnh vực liên quan tham gia.

Kết quả, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiến hành 7.292 cuộc giám sát, tổ chức 23 hội nghị phản biện xã hội. Nội dung giám sát, phản biện đa dạng, phong phú, sát với tình hình thực tế của địa phương và tập trung vào các vấn đề được nhân dân quan tâm. Đáng chú ý là một số hội nghị phản biện về: dự án đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020… Nhiều ý kiến tại các cuộc giám sát, phản biện đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu, giải quyết, phản hồi.

MTTQ các cấp cũng tích cực phối hợp tổ chức nhiều hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phát huy vai trò trong phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri. Bên cạnh đó, tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là phối hợp xây dựng được nhiều khu dân cư kết nghĩa bản – bản với  Trung Quốc…

Có thể khẳng định, để đạt những kết quả trên, bên cạnh  sự nỗ lực của Ủy ban MTTQ các cấp  còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền và hướng dẫn của MTTQ cấp trên, sự phối hợp hành động của các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân đối với các phong trào, hoạt động của MTTQ. Đây sẽ là nền tảng để Ủy ban MTTQ tỉnh tự tin bước vào một nhiệm kỳ mới với mục tiêu là thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng, củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.